هدایت سرمایه‌های سرگردان به تولید

0
342

ناظراقتصاد: تولید داخلی باید به درجه‌ای برسد تا بتوان از آن به عنوان ارزش و افتخار ملی نام برد. برای تحقق این مهم تنها یک سازمان یا مردم نمی‌توانند موثر واقع شوند در سالی که به همین نام یعنی حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده، باید تمام پتانسیل‌ها شامل مردم، نخبگان و مسئولان دست به دست هم بدهند تا ماحصل آن تحقق تولید داخلی باشد. تولید ملی ستون اصلی اقتصاد است و در تمام دنیا هیچ اقتصادی را نمی‌توان پیدا کرد که روی این مهم سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

بخش خصوصی نیز می‌تواند با ورود به این موضوع دولت را حمایت کند، چراکه درست است دولت نقش کلیدی در تحقق خودکفایی در تولید دارد، اما هیچ دولتی نمی‌تواند به تنهایی و بدون حمایت و کمک چرخ تولید را بچرخاند. در این مسیر همان‌طور که اشاره شد، مردم و نخبگان به علاوه بخش خصوصی باید ورود کنند. البته در این بین نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر است. حمایت از تولید ملی تنها این نیست که از خرید کالای خارجی جلوگیری کرد، بلکه برای حمایت از تولید داخلی ضرورت دارد برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به نحوی باشد که سرمایه‌ها از بخش‌های غیرمولد به سمت حوزه‌های مولد، اشتغال‌افزایی و کارآفرینی سوق پیدا کند. در اینجا نقش بخش خصوصی بیشتر نمود پیدا می‌کند.

در کشور سرمایه‌های غیرمولد بسیار است که به آن سرمایه‌های سرگردان نیز گفته می‌شود و می‌تواند نقش کلیدی در پیشبرد اهداف توسعه تولید داشته باشد. جذب سرمایه‌های سرگردان در کشور نیازمند الزاماتی از قبیل نهادینه کردن فرهنگ کار و تولید، معرفی تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان ملی، جهت‌گیری ارزش‌ها، فرهنگ‌ها و هنجارهای فرهنگی به سمت حمایت از تولید است. دستیابی به رونق صادرات، قدرت ارزآوری، رشد تولید ناخالص داخلی، رفاه عمومی، اشتغال و… از مسیر تولید ملی می‌گذرد. بنابراین در شرایط حاضر تنها تولید ملی می‌تواند به اقتصاد کمک کند.

نظر بدهید