خدمات محبوب‌ترین بخش اشتغالزا در یک دهه گذشته

0
348

ناظراقتصاد: بررسی سهم بخش های مختلف اقتصاد از اشتغال نشان می‌دهد در یک دهه گذشته بخش خدمات بیشترین رشد را در عرصه ایجاد شغل تجربه کرده است. سهم بخش خدمات در حالی به ۵۰ درصد رسیده است که پیش از این یعنی در سال ۱۳۸۴ این بخش ۴۵ درصد از اشتغال کشور را در خود جای داده بود.

این تغییر معنادار نشان می‌دهد سرمایه گذاری در این حوزه طی یک دهه گذشته بیشترین بازدهی را داشته است.

به گزارش خبرآنلاین، بر این اساس در حالی که در سال ۱۳۸۴ برابر ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در بخش خدمات ایران مشغول به کار بوده‌اند، شمار کارکنان این بخش در پایان سال گذشته به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است. به این ترتیب ۲ میلیون نفر از کسانی که وارد بازار کار شده‌اند، در این بخش اشتغال به کار را برگزیده‌اند.

در این دوره زمانی سهم بخش صنایع و معادن نیز از بازار کار ایران رشدی در حدود ۲ درصد را شاهد بوده است.

در سال ۱۳۸۴ برابر ۳۰ درصد از بازار کار ایران به بخش صنایع و معادن اختصاص داشت اما در پایان سال گذشته این رقم به ۳۲ درصد افزایش یافت. به این ترتیب شمار کارکنان بخش صنایع و معادن از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.

این گزارش نشان می‌دهد در عین افزایش سهم بخش صنایع و معادن و خدمات از بازار کار ایران، سهم بخش کشاورزی با کاهش روبرو شد. در حالی که در سال ۱۳۸۴ در حدود ۵ میلیون و صد هزار نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند اما این رقم در پایان سال گذشته به ۴ میلیون و صد هزار نفر رسیده است. به این ترتیب سهم بخش کشاورزی از بازار کار ایران از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است.

سیاست‌های ضدتولیدی دولت‌های مختلف و تمرکز بر واردات مواد غذایی از یک سو و بی توجهی به مساله کم آبی در ایران که افزایش هزینه‌های تولید را در پی داشته است مهمترین دلیل تغییرات مذکور عنوان می‌شود.

بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی ایران در دهه های گذشته و آینده پیش روست. در حال حاضر بیش از سه میلیون بیکار از یافتن شغل در بازار کار ایران بازمانده‌اند.

نظر بدهید