درآمد مالیاتی دولت کاهش یافت!

0
365

ناظراقتصاد: میزان درآمدهای مالیاتی دولت در ۳ ماهه ابتدای سال‌جاری نسبت به پیش‌بینی‌ها و مصوبات کاهش یافت. بررسی جدیدترین آمار عملکرد درآمدهای مالیاتی و وضعیت بودجه عمومی دولت (به استثنای درآمدها و پرداخت های اختصاصی) نشان می دهد درآمد مالیاتی دولت در ۳ ماهه ابتدای سال جاری به میزان ۱.۶ درصد کاهش یافته است.

در عین حال، مالیات اشخاص حقوقی ۱۷.۸ درصد افت داشته و مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی نیز در ۳ ماهه ابتدای امسال ۲۴.۸ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در بخش مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نیز ۲۰.۱ درصد کاهش مشاهده می شود.
مالیات بر درآمدها ۸.۷ درصد رشد داشته و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی نیز ۱۴.۸ درصد بیشتر شده است. مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی ۷.۷ درصد و مالیات مشاغل نیز ۲.۹ درصد بیشتر شد؛ همچنین میزان مالیات دریافت شده از مستغلات نیز در این دوره زمانی ۱۸.۴ درصد رشد نشان می دهد.
به گزارش ایلنا،به صورت کلی جمع مالیات های مستقیم در ۳ ماهه ابتدای امسال ۷.۴ درصد افت داشته ولی مالیات بر واردات به میزان ۶۱.۸ درصد بیشتر شده است. مالیات واردات خودرو ۹۷.۸ درصد بیشتر شده و مالیات بر کالاها و خدمات ۳.۳ درصدافت یافته است.

نظر بدهید