در مدت ۹ ماه صورت گرفت؛ ۱۳۹ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس

0
365

به گزارش خبرگذاری تسنیم، بالغ بر ۱۳۹هزار و ۱۱۰میلیارد ریال افزایش سرمایه در ۹ ماه گذشته در بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. از ابتدای امسال تا پایان آذرماه بالغ بر ۱۳۹هزار و ۱۱۰میلیارد و ۲۱۱میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۴۴هزار و ۲۷میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال از طریق جایزه و ۹۵ هزار و ۸۲ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است. در آذرماه امسال ۴۳ هزار و ۵۷۸ میلیارد و ۸۴ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۲۲ هزار و ۲۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از طریق جایزه و ۲۱ هزار و ۳۱۲ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال آن از طریق حق تقدم بوده است.

نظر بدهید