رئیس سازمان امور مالیاتی: مالیات سال ۹۵ اصناف افزایش نمی یابد/ ۳۰ هزارمیلیارد تومان فرار مالیاتی

0
333

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد تلاش می کنیم، که مالیات اصناف و مشاغل در سال ۹۵ را بدون هیچ افزایشی، مانند سال گذشته دریافت کنیم. وی گفت : در ۹ ماه گذشته درآمد مالیاتی کشور ۵۸ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال گذشته ۲۸ درصد رشد نشان می دهد. ۲۸ درصد رشد مطلوبی است و ۹۲ درصد درآمدهای مالیاتی براساس آنچه پیش بینی شده بود، تحقق یافته است. او افزود: تقریبا در یک سال و نیم گذشته افزایش ۱۵ درصدی مالیاتی اعمال نشده است. سازمان امور مالیاتی بدنبال عدالت و شفاف سازی است. سازمان مالیاتی در ۲۵ درصد سود فعال اقتصادی شریک است پس باید حمایت کند. او درباره فرار مالیاتی نیز گفت: فرار مالیاتی که به سه روش محاسبه شده، بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

نظر بدهید