رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: قراردادهای بانکی شفاف نیست

0
523

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:حوزه فعالیت بخش خصوصی تحت تأثیر نظام یک طرفه بانکی قرار گرفته است. وی افزود: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مهمترین مشکل خود را در دو سال اخیر نظام بانکی اعلام کرده اند. مفاد برخی قراردادهای بانکی به شکلی است که نسخه ای از آن در اختیار فعال اقتصادی گذاشته نمی شود. پورابراهیمی گفت: بسیاری از بانک ها نسخه ای از قراردادها را در اختیار مشتریان نمی گذارند زیرا با این کار نرخ واقعی تأمین مالی در آن مشخص می شود. وی افزود: این چالش جدی در حوزه نظام بانکی کشور است. وی گفت: نظام بانکی به مقررات شورای پول و اعتبار توجه و به قوانین آن تمکین نمی کند.

نظر بدهید