راه های مبارزه با فقر : تجربه ایران و جهان

0
3526

ناظر اقتصاد: در این مقاله ابتدا به تعریف فقر مطلق و نسبی پرداخته و سپس به تجربیات کشورها در مبارزه با فقر پرداخته می‌شود. راه های مبارزه با فقر در این کشورها می‌تواند دلالت‌هایی برای ایران و بحث مبارزه با فقر داشته باشد.

مقدمه

همه کشورهای جهان با معضل فقر روبه‌رو هستند. حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان هم درصدی از مردم در فقر زندگی می‌کنند. میزان ابتلا به فقر اما در کشورهای مختلف متفاوت است. در این میان برخی کشورهایی که فقر در آن‌ها نهادینه شده بود توانستند با در پیش گرفتن راهکارهایی مؤثر به درستی به راه های مبارزه با فقر بپردازند و سفره خانوارهایشان را غنی‌تر سازند. برخی دیگر اما هنوز در این راه به موفقیت محسوسی دست نیافته‌اند و میزان فقر در بین خانوارهایشان تفاوتی نکرده است. بررسی راهکارهایی که کشورهای موفق برای حل این معضل در پیش گرفته‌اند می‌تواند نقشه راه فقرزدایی را بیش از پیش کامل کند.

تعاریف فقر

فقر به صورت‏‌های مختلف تعریف شده است البته این تعاریف برحسب مکان و زمان متفاوت از هم بوده‌اند و بین محققان اختلاف نظر وجود داشته است ولی اکثر این محققان و مفسران در خصوص نیاز به تعریف فقر اتفاق نظر دارند‏. تانسند در مطالعات خود در خصوص فقر در دهه‏‌های ١٩۶٠و ١٩٧٠ تعریفی از فقر ارائه داد که با توجه به دیدگاه وی و یافته‌هایش بسیار مهم بود و به‌طور گسترده‌ای از آن استفاده شد: «افراد، خانواده‏‌ها و گروه‏‌های جمعیتی را زمانی می‌‏توان فقیر به حساب آورد که با فقدان منابع برای کسب انواع رژیم‏‌های غذایی، مشارکت در فعالیت‌ها و شرایط و امکانات معمول زندگی، مواجه باشند». ( تانسند، ١٩٧٩)

سن در مطالعات خود در سال ١٩٨١ اشاره کرده که کلیه تعاریف صورت گرفته در خصوص فقر به نوعی به محرومیت اشاره می‏‌کنند‏. البته محرومیت خود یک مفهوم نسبی است که ممکن است در مکان‌‏ها و زمان‏‌های متفاوت کاملاً با هم فرق داشته باشند. بدین معنی که در یک کشور در حال توسعه ممکن است فقر، محرومیت از امکاناتی تلقی شود که برای ادامه حیات ضروری است نظیر غذا، مسکن، دارو. در حالی که در یک کشور توسعه‌یافته بر محرومیت نسبی از شرایط و امکانات یک زندگی متوسط دلالت دارد. راه های مبارزه با فقر در این کشورها از محرومیت زدایی می‌آید.

بوت و راونتری دو نفر از پیشگامان مطالعات راه های مبارزه با فقر در کشور انگلستان در اواخر قرن نوزدهم سعی کردند که یک تعریف مناسبی از فقر ارائه دهند‏. این دو تلاش کردند که بین فقر مطلق و فقر نسبی تمایز قائل شوند‏. فقر مطلق یک موضوع عینی است و متضمن تعریف علمی که بر پایه حداقل معاش شکل گرفته است و منظور حداقل نیازهایی است که برای حفظ زندگی لازم است.

فقر مطلق و فقر نسبی

فقر مطلق به عنوان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف شده است‏. اگر فردی در سطحی کمتر از این حداقل باشد توان لازم را برای ادامه زندگی نخواهد داشت‏. براساس این تعریف این تناقض پیش می‏‌آید که چگونه افراد بدون داشتن حداقل نیازهای اولیه قادر به زندگی خواهند بود؟ جواب این سؤال مطابق با نظر نظریه پردازان فقر مطلق، این است که آن‌ها برای مدت طولانی زنده نخواهند بود و اگر برای آن‌ها حداقل معاش فراهم نشود از گرسنگی خواهند مرد و شاید در کشوری نظیر بریتانیا در زمستان یخ خواهند زد (خدادادکاشی و دیگران، ۱۳۸۱).

فقر مطلق

بنابراین تعریف، فقر مطلق بستگی به چگونگی تعریف حداقل معاش دارد. برای این کار لازم است بدانیم مردم به چه چیز نیاز دارند و با دسترسی به چه میزان از کالاها و خدمات مشکل فقر آن‌ها برطرف خواهد شد. این نوع ایده از فقر مطلق یا حداقل معاش با آخرین کار بوت ( ١٨٨٩) و روانتری (١٩٠١ و ١٩۴١) مرتبط است. جدول زیر نشان دهنده جمعیتی از جهان است که روزانه زیر ۱.۹ دلار درآمد دارند.

جدول ۱: جمعیت با زیر ۲ دلار درآمد روزانه کشورهای منتخب

کشور

درصد جمعیت زیر ۲ دلار درآمد در روز

هندوراس

۱۶

بنگلادش

۱۴.۸

بولیوی

۷.۱

اندونزی

۶.۵

کلمبیا

۴.۵

اکوادور

۳.۶

پرو

۳.۵

پاناما

۲.۲

منبع:knoema, 2017

طبق آمارهای موجود، در ایران خوشبختانه مهروموم‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ درصد بسیار ناچیزی از جمعیت زیر ۲ دلار در روز درآمد داشته‌اند؛ و در سال‌‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب ۰.۱ و ۰.۲ درصد جمعیت روز خود را با کمتر از ۲ دلار سپری کرده‌اند (نمودار شماره ۱)

راه های مبارزه با فقر : تجربه ایران و جهان
نمودار ۱: ایرانی‌های با روزی کمتر از ۲ دلار
منبع:knoema, 2017

فقر نسبی

در مقابل فقر مطلق فقر نسبی قرار دارد که یک موضوع نسبی است که در آن داوری‏‌ها بر تعیین سطح فقر مؤثر است‏. فقر نسبی به عنوان ناتوانی در کسب یک سطح معین از استانداردهای زندگی که در جامعه فعلی لازم یا مطلوب تشخیص داده می‏‌شود، تعریف شده است. در فقر نسبی که ناشی از اختلاف شدید درآمدی است فقر صرفاً ناشی از فقدان منابع جهت تأمین نیازهای اساسی نیست بلکه ناشی از کمبود منابع فرد جهت دسترسی به حداقل استاندارد زندگی جامعه است؛ بنابراین در تعریف فقر نسبی به نابرابری در توزیع درآمد و ثروت بیش از میزان مطلق درآمد افراد توجه می‏‌شود.

به منظور دستیابی به عمق نابرابری در توزیع درآمد (مصرف) بین افراد یا خانوارها می‌‏توان درصد کل درآمد دریافت شده توسط فقیرترین قشر جامعه را با درصد درآمد دریافت شده توسط ثروتمندترین قشر مقایسه کرد. البته باید توجه داشت که این مفهوم در کشورهای مختلف به صورت‏‌های مختلف تعریف می‌‏شود و در طی زمان ‌بر اثر تحولات اقتصادی نیز تغییر یافته است.

شاخص های فقر

هفرنان و میسچرلی (۲۰۰۸) در یک بازبینی عمیق و دقیق از ۵۷۸ مطالعات انجام شده توسط دولت‌‏ها و انجمن‌‏ها از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۰۰ در مورد راه های مبارزه با فقر، ۱۵۹ تعریف فقر را تجزیه و تحلیل نموده‌اند. آن‌ها تعاریف متعدد فقر را در قالب هفت شاخه اصلی طبقه‌بندی کرده‌اند.

  1. معیارهای فیزیکی: غذا، آب، سلامتی.
  2. معیارهای اقتصادی: خط فقر، درآمد کم، بیکاری.
  3. معیارهای سیاسی: قوانین، فقدان مشارکت سیاسی انجمن‌‏ها، آزادی بیان افراد.
  4. معیارهای مواد اولیه: سکونت، پوشاک.
  5. معیارهای اجتماعی: فقدان شأن اجتماعی، فقدان زندگی اجتماعی، ناتوانی در شرکت در تشکل‌‏های اجتماعی.
  6. معیارهای نهادی: ناتوانی در دسترسی به خدمات از قبیل خدمات بهداشتی و آموزشی.
  7. معیارهای روان‌شناختی: احساس و باور به فقیر بودن.

چمبرز (۲۰۰۶) در یک مطالعه بر روی چیستی فقر و راه های مبارزه با فقر، پنج تعریف ارائه شده در مورد فقر را مورد بررسی قرار داده است. یکی از تعاریف، فقر را دارای ابعاد دوازده‌گانه‌ای می‌‏داند که این ابعاد تشکیل یک شبکه پیچیده داده و تأثیر متقابل بر یکدیگر می‏‌گذارند.

راه های مبارزه با فقر : تجربه ایران و جهان
شکل ۱. شبکه ابعاد فقر (چمبرز،۲۰۰۶)

بررسی مدل‏ های مفهومی کارآفرینی و راه های مبارزه با فقر

پراهالاد (۲۰۰۴) در کتاب ثروت در جامعه قعر هرم، بر این باور است که اگر ما تفکری که می‌گوید فقرا قربانیان و یا نیروهای بارکش جامعه هستند، کنار بگذاریم و آن‌ها را به چشم کارآفرینان خلاق، مصرف کنندگانی هوشمند و بهبود پذیر نگاه کنیم دنیای جدیدی از فرصت‏‌ها پیش رویمان باز می‌‏شود. چهار میلیارد نفر می‌‏تواند موتور محرک جدیدی از تجارت جهانی و کامیابی باشند. این تفکر می‏‌تواند منبعی از نوآوری باشد.

خدمت به فقرا نیازمند نوآوری در فناوری، اطلاعات، خدمات و الگوهای تجاری است. توسعه بازار در جامعه قعر هرم، همچنین می‌‏تواند باعث به وجود آمدن میلیون‏‌ها کارآفرین جدید در سطوح مختلف، از زنان به عنوان کارگران توزیع کننده کالا گرفته تا کارآفرینان در شرکت‌‏های کوچک در سطح دهکده‏‌ها، می‌‏شود. این شرکت‌‏های کوچک به نوعی بخشی از اکوسیستم مبتنی بر بازار می‏‌شوند که به نوآوری‏‌های هدایت شده و سازمان‌یافته نیازمندند. پراهالاد برای این گفته‌‏های خود چندین فرضیه را مد نظر قرار می‏‌دهد و بیان می‌‏کند این فرضیات در اثر تجربه و مشاهده مستقیم در این مناطق فقیرنشین و شرکت‏‌های در تعامل با آن‌ها، قابل پذیرش هستند. برخی از این فرضیات عبارت‌اند از:

blueبازارهای قعر هرم، بازارهای هوشمندی هستند: برخلاف فرضیه حاکم که بیان می‌‏کند فقرا در رابطه با کالایی که مصرف می‏‌کنند، هوشیار نیستند، برعکس در این رابطه فقرا بسیار هوشیارند و این هوشیاری در حد افراطی است.

blueبازارهای قعر هرم به یکدیگر متصل‌اند: برخلاف دیدگاه عمومی، مصرف کنندگان جامعه قعر هرم در شبکه‏‌‏ای به هم پیوسته قرار دارند. آن‌ها در جستجوی منافعی هستند که از این شبکه اطلاع‌رسانی قابل حصول است.

blueمصرف‌کنندگان جامعه قعر هرم به سهولت و باکمال میل فناوری‌‏های پیشرفته را می‏‌پذیرند: برخلاف باور عمومی، مصرف‌کنندگان قعر هرم فناوری‌‏های پیشرفته را می‌‏پذیرند.

قفل فرصت‌ها در راه های مبارزه با فقر

پراهالاد (۲۰۰۴) بیان می‌‏کند قفل فرصت‌‏های موجود در جامعه قعر هرم باز نمی‏‌شود مگر این‌که شرکت‏‌های کوچک و بزرگ، دولت‏‌ها، سازمان‌‏های غیردولتی، آژانس‌‏های توسعه و خود فقرا با دستور کار مشترک با یکدیگر کار کنند. کارآفرینی در مقیاس وسیع، کلید اصلی این امر است که نهایتاً توسعه کارآفرینی در جامعه قعر هرم به توسعه اقتصادی و تحولات اجتماعی منجر می‌‏شود.

سینگر (۲۰۰۶) در مقاله‏‏ای با عنوان استراتژی کسب و کار و ریشه‌کنی فقر بیان می‏‌کند که فعالیت‌‏های کارآفرینانه می‌تواند تأثیر مثبت یا منفی بر کاهش فقر داشته باشند. به همین منظور کارآفرینان باید با یک رویکرد استراتژیک برای کاهش فقر اقدام به فعالیت نمایند و با یک نگاه عمیق و موشکافانه به اثرات و تبعات یک کسب و کار نگاه کنند تا بتوانند هر چه بیشتر اثرات منفی بر کاهش فقر را کاهش دهند. این نگاه عمیق باید بر روی نگرش‏‌ها، صورت جلسات، تصمیمات، نوع همکاری‌‏ها با دولت‌‏ها و گروه‌‏های مردمی و مؤسسات بین‌المللی و… سایه بگستراند.

تاثیر کارآفرینان در راه های مبارزه با فقر

تأثیرات اقدامات کارآفرینان می‌‏تواند بر فقر مالی ناشی از کمی درآمد باشد یا فقر فرهنگی یا مهارت باشد. بدین گونه که این اقدامات می‌‏تواند باعث افزایش مهارت‏‌ها و توانمندی‌های فقرا شود. در این مقاله آمده است که فعالیت‏‌های کارآفرینانه می‌‏تواند تأثیر مثبت یا منفی بر نوع فقر داشته باشند. که این انواع فقر می‌‏تواند ناشی از درآمد، دارایی، فرهنگ و… باشد.

جدول ۲. تأثیرات فعالیت‌‏های کارآفرینانه بر فقر

تأثیر بر

تأثیر مثبتتأثیر منفی

انواع فقر

فراهم کردن شغلبرده کشی از فقرا

افزایش مصرف جهانی

کاهش درآمد محلی

تولید و اشتراک دانش

نشر ندادن دانش

تولید فرهنگ جدید

تخریب فرهنگ سنتی

محافظت از محیط

تخریب محیط‌زیست

دولت (تأثیر مستقیم)

پرداخت مالیات

مالیات ندادن

بازبینی قوانین

کاهش مالیات

تثبیت دولت

افزایش فساد اداری

ایدئولوژیتحقق رویاها

خیال‌پردازی با اهداف واهی

تقویت ارزش‌آفرینی

استعمار ذهن‏‌ها، برده کشی

تقویت اقدامات بشردوستانه

ترویج فرهنگ ازخودبیگانگی

(سینگر، ۲۰۰۶)

اما راه حل و راه های مبارزه با فقر؟

در راه های مبارزه با فقر، راه‌حل شکستن این چرخه و بیرون آمدن از این تله در راهکارهای کارآفرینانه نهفته است. چراکه فعالیت‏‌های کارآفرینانه علاوه بر رشد اقتصادی مناطق محروم باعث افزایش مهارت فقرا می‏‌شود. این چنین زمینه مساعدی برای شروع کسب و کار توسط خود فقرا و خروج از مصرف‌گرایی، فراهم می‏‌شود؛ بنابراین کارآفرینان می‌‏توانند نقش ارزنده‏‏ای در کاهش بیکاری و کاهش فقر ایفا نمایند. طبق چارچوب مفهومی شکل زیر فعالیت‏‌های کارآفرینانه می‏‌توانند مانند کاتالیزوری برای افزایش رشد اقتصادی ایران و رشد اجتماعی عمل نمایند.

راه های مبارزه با فقر : تجربه ایران و جهان
شکل ۲. رویکرد کارآفرینی به اشتغال‌زایی، رشد درآمد و راه های مبارزه با فقر (فاریاس، ۲۰۱۰)

سرمایه کافی است؟

باردلی و همکاران (۲۰۱۲) در مقاله‏‏ای با عنوان «سرمایه کافی نیست: نوآوری در توسعه اقتصادی» بیان می‏‌کنند که کارآفرینان اجتماعی و کارشناسانی که قصد مداخله توسعه‏‏‌ای در مناطق فقیرنشین دارند، عموما بر تأمین منابع مالی و سرمایه‌‏های پولی برای کاهش فقر تأکید دارند. در صورتیکه با بهره گیری از خلاقیت و نوآوری می‌‏توان فرصت‏‌های جدیدی را خلق و از آنها بهره برداری نمود. آن‏ها با بررسی کردن ۲۰۱ شرکت کوچک، که با تأمین اعتبارات خرد راه اندازی شده اند، دریافتند که نوآوری به عنوان یک متغیر میانی، سرمایه‏‌های مالی، انسانی و اجتماعی را به کارایی کسب و کار ارتباط می‌دهند.

راه های مبارزه با فقر : تجربه ایران و جهان
شکل ۳: کارایی کسب و کار در توسعه اقتصادی (باردلی و همکاران -۲۰۱۲)

جمع‌بندی

در یک جمع‌بندی کلی، بایستی گفت که یکی از راه های مبارزه با فقر در مناطق و کشورهای محروم این است که به جای تأکید صرف بر سرمایه‌‏های مالی، توجه کارآفرینان را به افزایش خلاقیت و نوآوری معطوف نمود و کسب و کارهای اجتماعی را با تاکید بر فقرا افزایش داد.

نظر بدهید