رشداقتصادی‌ عربستان، صفر شد!

0
372

ناظراقتصاد:به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ، صندوق بین المللی پول اعلام کرد با توجه به کاهش درآمدهای نفتی عربستان سعودی رشد اقتصادی این کشور در سال جاری نزدیک به صفر خواهد بود.

صندوق بین المللی پول در بیانیه ای اعلام کرد با توجه به کاهش تولید سازمان اوپک، بی ثباتی قیمت نفت و ایجاد اصلاحات ساختاری در عربستان به منظور کاهش اتکای این کشور به نفت خام ، پیش بینی رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۱۷ را از چهار دهم درصد به یک دهم درصد کاهش داده است.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی رشد اقتصاد غیرنفتی عربستان را از دو ممیز یک دهم درصد به یک ممیز هفت دهم درصد کاهش داد. این رقم در سال ۲۰۱۶ دو دهم درصد بوده است.

نظر بدهید