رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی ایران در سال ۹۶

0
1945

ناظراقتصاد: در حالی که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی عموماً آمار متفاوتی از شاخص‌های کلان اقتصادی به ویژه تورم ارائه می‌دهد اما این دو نهاد اخیراً برآورد یکسانی از میزان رشد اقتصادی کشور در سال ۹۶ داشته‌اند.

مرکز آمار ایران اعلام کرد بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ ، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی ایران با نفت (به قیمت بازار) در سال ١٣٩۶، ۳.۷ درصد بوده است. رشد بدون نفت هم ۴.۳ درصد بوده است.

نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ١ درصد، گروه صنعت (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۱.۶ و فعالیت‌های گروه خدمات ۶.۸ رشد داشته است.

رشد اقتصادی

بانک مرکزی هم اعلام کرد بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۶ به ۶۹۴۰.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۳.۷ درصد افزایش یافته است.

با این حال مرکز آمار رشد اقتصادی کشور در سال ۹۶ بدون نفت را ۴.۳ درصد اعلام کرده و رقم برآوردی بانک جهانی از این شاخص ۴.۶ درصد بوده است. همچنین بر اساس برآورد بانک مرکزی گروه کشاورزی رشد ۳.۲ درصدی، گروه نفت رشد ۰.۹ درصدی و گروه صنایع و معادن رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کرده‌اند. گفتنی است رشد گروه خدمات در سال قبل حدود ۴.۴ درصد بوده است.

رشد اقتصادی

نظر بدهید