پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی آمریکا

0
585

ناظراقتصاد: صندوق بین المللی پول اعلام کرد با وجود آثار مثبت لایحه کاهش مالیاتی بر رشد اقتصادی آمریکا در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، رشد اقتصادی آمریکا در سال های بعد از آن به نحو قابل توجهی کاهش خواهد یافت. این صندوق پیش بینی کرده است که متوسط رشد اقتصادی آمریکا در ۵ سال آینده ۱.۴ درصد باشد. پیش بینی صندوق در تعارض آشکار با چشم انداز اقتصادی اعلام شده توسط کاخ سفید است که متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور در ۵ سال آینده را سه درصد پیش بینی کرده است. به گفته صندوق بین المللی پول، کسری بودجه بزرگ دولت و عدم افزایش دستمزدها در شرایطی که نرخ اشتغال بسیار بالاست، باعث افزایش طیف وسیعی از ریسک‌ها هم برای اقتصاد آمریکا و هم اقتصاد جهانی خواهد شد.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است در یک دهه آینده نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۸۰ درصد کنونی به بیش از ۹۰ درصد افزایش یابد. صندوق همچنین از سیاست های تجاری آمریکا انتقاد کرده و آن را باعث دورتر شدن از قوانین آزادانه‌تر و عادلانه تر در تجارت جهانی خوانده است.

نظر بدهید