هدفگذاری رشد ۶.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۸

0
324

ناظراقتصاد: بر اساس گزارش کاری دولت رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۸ بدون تغییر خواهد ماند و رشد ۶.۵ درصدی خواهد داشت.به گفته لی کچیانگ نخست وزیر چین در اولین جلسه کنگره ملی خلق چین با توجه به ظرفیت اشتغالزایی و پایه‌های اقتصادی چین، رشد ۶.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی موجب تحقق کامل اشتغال زایی می‌شود.
چین درصدد حفظ نرخ ۳ درصدی تورم و ایجاد ۱۱ میلیون شغل جدید شهری است. پیش بینی می‌شود نرخ بیکاری شهری ۵.۵ درصد باشد در حالیکه نرخ بیکاری ثبت شده شهری ۴.۵ درصد است.

به گفته لی اهداف فوق الذکر نیازمند تضمین موفقیت قطعی در ایجاد جامعه نسبتا مرفه در همه جهات است و اقتصاد چین در حال گذر از مرحله رشد سریع به مرحله توسعه با کیفیت است.

رشد تعیین شده تولید ناخالص داخلی در سال جاری مشابه رقم سال گذشته است اما با اولویت رشد کیفی نسبت به رشد سریع، می تواند به نرخ رشد متفاوتی دست یابد.
به گزارش یکی از مقامات برنامه ریز ارشد اقتصاد چین، نرخ رشد پیش بینی شده نشانگر عدم تاکید چین بر سرعت و تاکید بر بهبود کیفیت و تاثیر توسعه است. به گفته لی ما توسعه کیفیت را حمایت خواهیم کرد.
اقتصاد چین با رشد ۶.۹ درصدی نسبت به سال گذشته از رقم پیش بینی شده پیش جست و پس از هفت سال برای نخستین بار سرعت گرفت. به گفته مخاطبان جهانی چین، رقم رشد تولید ناخالص داخلی به سهولت قابل حصول می باشد.
صندوق بین المللی پول در ماه ژانویه رشد تولید ناخالص داخلی را با توجه به چشم انداز بهبود جهانی از ۶.۵ درصد به ۶.۶ درصد افزایش داد. بانک های بین المللی سرمایه گذاری از جمله یو بی اس، جی.پی مورگان و نامورا نیز رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۸ را ۶.۷ درصد پیش بینی کردند.

به گفته لی امروزه پایه‌های فناوری و مصالح چین تقویت و سیستم صنعتی آن تکمیل شده است. بازار آن گسترده و از نیروی انسانی فراوانی برخوردار است. کارآفرینان و نوآوران چین نیز پویا و فعال هستند.
لی افزود: ما از مزیت های گوناگونی برخورداریم و همه این ها به معنی توانایی ما به دستیابی به کیفیت بالاتر، کارایی بیشتر و توسعه پایدارتر است.
با وجود گسترش سریع و رشد کیفیت در چین ، این کشور همچنان به ثبات اقتصاد جهانی از طریق بازگشایی بیشتر بازار خود می‌پردازد.

چین در سال جاری بخش تولیدی خود را کاملا برای سرمایه گذاران خارجی باز خواهد کرد. به گفته لی دسترسی سرمایه گذاران خارجی به بخش هایی چون مخابرات، خدمات پزشکی، آموزش، مراقبت از سالمندان و خودروهایی با سوخت جدید افزایش خواهد یافت.
قشر متوسط چین با جعمیتی حدود ۴۰۰ میلیون نشان دهنده تمایل روزافزون چین به کالاهای وارداتی است.
چین برای تشویق واردات در سال جاری میزبانی اولین نمایشگاه بین المللی واردات را بر عهده دارد و تعرفه واردات کالاهایی چون خودرو و اقلام مصرفی روزمره را کاهش خواهد داد.

نظر بدهید