رنگر فریش (Ragnar A.K. Frisch)

0
511

ناظراقتصاد: رنگر فریش (Ragnar A.K. Frisch) به دلیل سهم‌های مهم خود در سه حوزه اقتصادسنجی، نظریه اقتصاد پویا و برنامه‌ریزی اقتصادی شهرت یافته است. فریش علاوه بر سهم‌های تأثیرگذاری که در سه حوزه فوق از خود به جای گذاشته، کارهای مهم دیگری در حوزه‌هایی از قبیل نظریه رفتار مصرف‌کننده، نظریه تولید و نظریه حساب درآمد ملی انجام داده است. نکته قابل توجه اینکه تأثیرگذاری ماندگار رنگر فریش در علم اقتصاد در شرایطی صورت گرفته که اکثر کارهای هرگز به زبان انگلیسی منتشر نشده و به زبان نروژی بوده است.

آشنایی با زندگی رنگر فریش
رنگر فریش در سال ۱۸۹۵ در شهر اسلو نروژ به دنیا آمد . وی در دانشگاه اسلو به تحصیل در رشته اقتصاد پرداخت و در سال ۱۹۱۹ لیسانس خود را دریافت کرد. وی در ادامه دکترای خود را در رشته آمار ریاضی از دانشگاه اسلو در سال ۱۹۲۶دریافت کرده و در این دهه مطالعاتی را در خصوص فرانسه و بریتانیای کبیر انجام داد. وی با دریافت بورسیه‌ای از بنیاد راکفلر به ایالات متحده سفر به و پس از مدتی در دانشگاه ییل مشغول به تدریس شد.
فریش در سال ۱۹۳۱ به ریاست دانشکده اقتصاد در دانشگاه اسلو منصوب شد و در سال ۱۹۳۲ ریاست ریاست بنیاد تازه تأسیس اقتصاد اجتماعی در دانشگاه را به عهده گرفت و تا زمان بازنشستگی خود در سال ۱۹۶۵در این سمت باقی ماند. طی سال‌های دهه ۱۹۳۰ و در اوایل دوره پس از جنگ، وی مشاور حزب کار نروژ بود. وی همچنین در دوره‌هایی بعنوان مشاور دولت در برخی از کشورهای در حال توسعه نظیر هند و مصر فعالیت کرد. فریش در سال ۱۹۶۹ به همراه اقتصاددان هلندی جان تین برگن نخستین جایزه نوبل اقتصاد را دریافت نمود. این جایزه به دلیل توسعه و به‌کارگیری مدل‌های پویا برای تحلیل فرایندهایی اقتصادی به این دو اقتصاددان اعطا شد (Nobel Foundation, 2004).

نظریات اقتصادی رنگر فریش
• اقتصادسنجی؛ وی به ایجاد و توسعه اقتصادسنجی از طریق به‌کارگیری روش‌های اقتصادی و آماری در تحلیل اقتصادی کمک کرده است . وی در سال ۱۹۳۰ به تأسیس انجمن اقتصادسنجی کمک نمود و ریاست این انجمن را و نیز سردبیری مجله انجمن به نام اکونومتریکا را از سال ۱۹۳۳ تا سال ۱۹۵۵ به عهده داشت. وی تمرکز خود را بروی مسائل و مشکلات مربوط به به‌کارگیری روش‌های آماری برای داده‌های اقتصادی قرار داد . این کارهای پیشگامانه راه را برای تحقیقات بعدی در این حوزه و توسعه اقتصادسنجی به عنوان یک علم هموار کرد.

• تئوری اقتصاد پویا؛ دومین حوزه تحقیقاتی فریش، پیش‌گامی در حوزه تئوری اقتصاد پویا و به ویژه توسعه مدل‌های پویای توضیح دهنده چرخه‌های تجاری می‌باشد. مقاله وی در این زمینه با عنوان “درباره مفهوم تعادل و عدم تعادل” به یک مقاله کلاسیک تبدیل شد. فریش نخستین مدل کلان پویای شبیه‌سازی چرخه‌های تجاری از طریق حل یک معادله را ارائه داد. وی توضیح داد که چگونه شوک‌های تصادفی به اقتصاد (اعم از درونزا و برونزا) می‌تواند به ویژگی نوسانی بودن را وارد چرخه‌های تجاری کند.

• برنامه‌ریزی اقتصادی؛ سومین حوزه تحقیقاتی فریش توسعه مدل‌هایی برای برنامه‌ریزی اقتصادی بود. از دهه ۱۹۵۰ به بعد، وی مدل‌های تصمیم‌گیری را تدوین نمود . این مدل‌ها مبتنی بر تحلیل داده ستانده و استفاده از برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی بودند. کارهای وی در این زمینه کمک زیادی به توسعه ادبیات برنامه‌ریزی اقتصادی ونیز انجام تحقیقات بعدی نمود (Vane and Mulhearn, 2005, pp. 26-28).

آثار رنگر فریش

• New Methods of Measuring Marginal Utility, Tübingen: Mohr, (1932)

• Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics’, in Economic, (1933), Essays in Honor of Gustav Cassel, London: Allen & Unwin, pp. 171–۲۰۵; reprinted in R.A. Gordon and L.R. Klein (eds) (1965), Readings in Business Cycles, Homewood, IL: R.D. Irwin, pp. 155–۸۵ and in O. Bjerkholt (ed.) (1995), Foundations of Modern Econometrics: The Selected Essays of Ragnar Frisch, vol. 2, Aldershot: Edward Elgar, pp. 311–۴۵.

• ‘Circulation Planning’, Econometrica, 2, July, pp. 258–۳۳۶ and, 1934, October, pp. 422–۳۵; pp. 258–۳۳۶ of the July issue of Econometrica are reprinted in O. Bjerkholt (ed.) (1995), Foundations of Modern Econometrics: The Selected Essays of Ragnar Frisch, vol. 1, Aldershot: Edward Elgar, pp. 360–۴۳۸.

• Statistical Confluence Analysis by Means of Complete Regression Systems, Oslo: University Institute of Economics, 1934.

• ‘Annual Survey of General Economic Theory: The Problem of Index Numbers’, Econometrica, 4, January, pp. 1–۳۸; reprinted in O. Bjerkholt (ed.) (1995), Foundations of Modern Econometrics: The Selected Essays of Ragnar Frisch, vol. 1, Aldershot: Edward Elgar, pp. 51–۸۸, .۱۹۳۶

• ‘On the Notion of Equilibrium and Disequilibrium’, Review of Economic Studies, 3, February, pp. 100–۱۰۵; reprinted in O. Bjerkholt (ed.) (1995), Foundations of Modern Econometrics: The Selected Essays of Ragnar Frisch, vol. 1, Aldershot: Edward Elgar, pp. 454-9, 1936.

• Planning for India: Selected Explorations in Methodology, Calcutta: Indian Statistical

• Institute, 1960.

• Theory of Production, Dordrecht: D. Reidel, 1965.

• Maxima and Minima: Theory and Economic Applications, Dordrecht: D. Reidel, 1966.

• Economic Planning Studies: A Collection of Essays (ed. F. Long), Dordrecht: D. Reidel, 1976.

• Foundations of Modern Econometrics: The Selected Essays of Ragnar Frisch (ed. O.Bjerkholt), 2 vols, Aldershot: Edward Elgar, 1995.

آثاری درباره رنگر فریش

• Arrow, K.J. (1960), ‘The Work of Ragnar Frisch, Econometrician’, Econometrica, 28, April, pp. 175–۹۲.

• Johansen, L. (1969), ‘Ragnar Frisch’s Contributions to Economics’, Swedish Journal of Economics, 71 December, pp. 302–۲۴.

نظر بدهید