منابع مالی و وظایف آن

0
596

ناظراقتصاد: طی حداقل یک دهه اخیر علیرغم رشد‌های بالای نقدینگی، همواره یکی از گلایه‌های اصلی تولیدکنندگان، مشکل عدم دسترسی به تامین مالی و سرمایه در گردش بوده است. این پدیده که تحت عنوان “معمای نقدینگی” مطرح می‌شود نشان دهنده این واقعیت است که صرف وجود منابع مالی فراوان در اقتصاد به معنای بهره‌مندی بخش‌های تولیدی از این منابع نیست.
ریشه تمامی مسائل نظام مالی و تنگنای تامین مالی تولید را می‌توان در ضعف نهادها دانست. متاسفانه نهادهای حاکم بر کشور بیش از آنکه مشوق فعالیت‌های تولیدی باشند در خدمت فعالیت‌های غیر مولد و رقیب فعالیت‌های تولیدی در کشور هستند. به همین جهت با وجود رشدهای بالای نقدینگی طی یک دهه اخیر، رشدهای متناسب تولید را به همراه نداشته است.
در چارچوب نهادی ضدتولیدی، نظام تامین مالی نیز خود را ملزم به تأمین منابع برای بخش حقیقی اقتصاد نمی‌داند. حاصل این ساختار نهادی معیوب، توسعه بخش‌های غیر مولد با بازده بالاتر و ریسک کمتر نسبت به فعالیت‌های تولیدی است که اکثر منابع مالی را به سمت خود جذب و فضا را برای فعالیت‌های تولیدی تنگ می‌کنند.
در این گزارش که توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران تهیه گردیده است، نظام مالی و اهم وظایف آن تعریف و ویژگی‌های نظام تامین مالی کارآمد برشمرده می‌شود. در ادامه به بحث تولید و تامین مالی این بخش پرداخته و نشان داده می‌شود که چارچوب نهادی حاکم بر اقتصاد، در نحوه تخصیص منابع به بخش‌های مولد و غیر مولد بسیار حائز اهمیت است. متن کامل گزارش را از لینک زیر دریافت و مطالعه نمائید.
نظام مالی و وظایف آن

نظر بدهید