سهم ۴.۶ میلیون تومانی هر ایرانی از بودجه سال آینده

0
255

به گزارش بورس پرس، مبلغ سرانه بودجه عمومی برای هر ایرانی در لایحه سال ۹۶، رقم ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است. بر این اساس، بخش رفاه اجتماعی شامل بیمه‌ها پرداختی بازنشتگان، بیشترین سهم را با رقم ۹۲۳ هزار تومان به خود اختصاص داده است. همچنین در بخش آموزش و پژوهش اعم از بخشهای عمومی دانشگاه‌ها و فنی و حرفه ای رقم ۷۰۰ هزار تومان به هر ایرانی به صورت سرانه اختصاص یافته است.کمترین سهم مربوط به بخش روابط کار با رقم ۳۳۰۰تومان است.

نظر بدهید