مروری بر سیاست‌گذاری نوآوری در چین

0
499
نوآوری در چین

ناظراقتصاد: رویای توسعه چین بسیاری از اوقات به عنوان الگوی توسعه مطلوب توسط برخی از سیاستمداران و سیاست‌گذاران کشور تلقی می‌شود. صرف نظر از درستی یا نادرستی این انطباق و الگوپذیری، به نظر می‌رسد حتی در فهم و یادگیری از سیاست‌های این کشور کژفهمی‌های بسیاری وجود دارد.

  • در این خصوص سه اشتباه متداول معرفی شده است:

۱-توسعه نوآوری نمی‌تواند از طریق تمرکز بر سیاست‌های علم و فناوری شکل بگیرد. تجربه چین نشان داده است که برای ارتقاء نوآوری حداقل باید پنج دسته سیاست مختلف در عرصه‌های زیر همراستا و اصلاح گردند:
۱)علم و فناوری
۲)صنعتی
۳)تأمین مالی
۴)مالیاتی
۵)مالی

مادامی که سیاست‌گذار تنها بر حوزه علم و فناوری تمرکز نماید و حوزه‌های ۴ گانه‌ی دیگر، مسیر دیگری را طی نمایند، نوآوری مصنوعی و گلخانه‌ای خواهد بود.

۲-تحول در نوآوری در چین را می‌توان به چهار دورۀ مجزا تقسیم کرد که ابتدا همراه با نقش پررنگ دولت بوده و از دورۀ دوم به بعد همواره بنگاه‌ها مورد توجه اصلی بوده‌اند. به نحوی که سازوکارهای تخصیص منابع به تحقیق و توسعه در بخش عمومی و تحول R&D در نهادهای تجاری یا ایجاد واحدهای R&D در بنگاه‌های بزرگ رویکردهای اصلی بوده‌اند. به این ترتیب توسعه نوآوری در چین، برخلاف رویه‌ای که در ایران مشاهده می‌شود، همراه با توجه به بخش تحقیق و توسعه‌ی کسب‌وکار و بنگاهی بوده است.

این تصور که رشد دانشگاه‌ها منجر به سرریز در کسب‌وکار می‌شود و رشد علم به دنبال خود رشد فناوری و نوآوری را به همراه دارد، با تجربه چین در تعارض است.

۳-استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی در چین یکی از پایه‌های رشد نوآوری بوده است. از مرحله رشد دوم به بعد، و به همراه اصلاحات ساختاری در نظام علم، فناوری و نوآوری؛ اصلی‌ترین سیاست‌های همکاری نوآوارنه بین‌المللی عبارت بوده‌اند از: همکاری با شرکت‌های پیشروی بین‌المللی، استفاده از ظرفیت مهاجران چینی و زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.

به نظر می‌رسد توسعه‌ نوآوری در جهان از اصول کم‌وبیش مشترکی بهره می‌برد. به همین دلیل یادگیری سیاستی پیش‌نیاز هر گونه سیاست‌گذاری است. موارد سه‌گانه‌ فوق اصلی‌ترین حلقه‌های مفقود در سیاست‌گذاری نوآوری در ایران هستند.

برای دریافت متن کامل از لینک دانلود زیر استفاده کنید:

مروری بر سیاست گذاری نوآوری در چین

نظر بدهید