شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در ایران و سایر کشورها

0
940

ناظراقتصاد:همه کشورها به‌طور معمول برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار و بلندمدت اقتصادی، بسترهای لازم را برای سرمایه‌ گذاری مناسب فراهم می‌کنند. اما ورودی سرمایه‌ها در کشورهای مختلف، تابع امنیت سرمایه‌گذاری است. به عبارتی هرچه میزان امنیت سرمایه‌گذاری در کشور یا منطقه‌ای از جهان بالاتر باشد، ظرفیت آن کشور یا منطقه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز انباشت بیشتر سرمایه‌گذاری بالاتر خواهد بود. امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف، خود تابع مولفه‌هایی است که هر چه در یک کشور مثبت‌تر باشد، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب آن کشور برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. با توجه به اینکه ایران در صدد جذب سرمایه‌گذار خارجی است و به‌رغم تاکید دولتمردان کشور مبنی بر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری خارجی، بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در شاخص‌های اندازه‌گیری امنیت سرمایه‌گذار، نمرات خوبی را دارا نیست.
در گزارشی که از سوی کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران تهیه شده به «شاخص آزادی اقتصادی در بنیاد هریتیج»، «شاخص فریدام هاوس»، «شاخص حکمرانی از بانک جهانی»، «خدمات ریسک سیاسی» (PRS)، «گزارش واحد اطلاعات اکونومیست» (EIU) و «شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی» که در امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی تاثیرگذار بوده، اشاره شده است. با ملاحظه شاخص‌ها و عوامل موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ارائه شده از سوی موسسات بین‌المللی و مقایسه ایران با سایر کشورها، می‌توان وضعیت نامطلوب ایران در امنیت سرمایه‌گذاری و بالتبع جذب سرمایه‌گذاری را مشاهده کرد. متن کامل گزارش را از لینک زیر دریافت و مطالعه نمائید.
شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در ایران و سایر کشورها

نظر بدهید