شتاب‌دهنده و انکوباتور برای توسعه کسب‌ و کارهای جدید

0
924

ناظر اقتصاد: شتاب‌دهنده‌ ها و انکوباتور ها از طریق ارائه آموزش، مربیگری و تامین مالی، شرکت‌های نوپای دارای پتانسیل رشد را در مراحل اولیه حمایت می‌کنند.

تحول و رشد فوق‌العاده ظهور شرکت‌های نوپا در دو دهه اخیر موجب پیدایش نهادهای جدید و تغییر اکوسیستم کارآفرینی برای کسب و کارهای نوپا شده است. یکی از نهادهایی که در این زمینه و با هدف حمایت از شرکت‌های نوپا شکل گرفته و توجهات بسیاری را به خود جلب نموده اما کمتر به صورتی دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، شتاب‌دهنده ها هستند. در واقع مرزهای مفهومی میان انکوباتور ها، شتاب‌دهنده ها، سرمایه‌گذاران فرشته و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه به دلیل اشتباه در بکارگیری مفاهیم دقیق و مناسب، مبهم شده است(یان هاتاوی ، ۲۰۱۶). شتاب‌دهنده‌ ها از طریق ارائه آموزش، مربیگری و تامین مالی، شرکت‌های نوپای دارای پتانسیل رشد را در مراحل اولیه حمایت می‌کنند. چهار عاملی که شتاب‌دهنده ها را نسبت به دیگر مراکز حمایتی از شرکت‌های نوپا (مانند انکوباتور ها، سرمایه‌گذاران فرشته، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه) منحصر به فرد می‌کند عبارتست از:

  • داشتن دوره ثابت و کوتاه‌مدت حمایت
  • مبتنی بر تیم بودن و ارائه حمایت به گروهی از شرکت‌های نوپا
  • مربی محوربودن و منتورشیپی
  • فارغ التحصیلی از طریق برگزاری روز ارائه

هیچ‌کدام از دیگر نهادهایی که قبلا ً اشاره شد مثل انکوباتور ها، سرمایه‌گذاران فرشته و سرمایه‌گذاری جسورانه، این عناصر را یکجا ندارند. جدول زیر بخوبی تفاوت بین شتاب‌دهنده ها و دیگر مراکز حمایتی را مشخص می‌کند. همچنین باید اشاره کرد برخی سازمان‌ها هستند که تلفیقی از مراکز حمایتی معرفی شده می‌باشند و شیوه‌های آموزشی و حمایتی آنها ترکیبی از شتاب‌دهنده ها و انکوباتور ها و دیگر مراکز می‌باشد (آیان هاتاوی ، ۲۰۱۶).

شتاب دهنده و انکوباتور

Ycombinator اولین شتاب‌دهنده دنیا در سال ۲۰۰۵ راه‌اندازی شد و به دنبال آن TechStars در سال ۲۰۰۶ به عنوان دومین شتاب‌دهنده راه افتاد. تعداد شتاب‌دهنده‌ها در آمریکا در سال ۲۰۰۸ به ۱۶ برنامه شتاب‌دهی رسید و به‌تدریج با رشد تعداد به ۴۹ مورد در سال ۲۰۱۰ و ۱۷۰ شتاب‌دهنده در سال ۲۰۱۴ رسیده است. در واقع و به طور متوسط تعداد شتاب‌دهنده‌های ایالات متحده آمریکا سالی ۵۰ درصد رشد را تجربه کرده است. این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است.

شتاب دهنده و انکوباتور

در سراسر دنیا نیز روند به همین گونه است و مبتنی بر بررسی صورت گرفته توسط گروه مشاوران بوستون(۲۰۱۷) روند استفاده از ابزارهای توسعه بیرونی به نحوی فزاینده در حال افزایش است. این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است.

شتاب دهنده و انکوباتور

در جدول زیر نیز مبتنی بر بررسی گروه مشاوران بوستون(۲۰۱۴) تفاوت میان مکانیسم‌های مختلف حمایت از شرکت‌های نوپا به تفکیک انکوباتور ها، شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی و اتحادهای استراتژیک نشان داده شده است.

شتاب دهنده و انکوباتور

نظر بدهید