شرکت های بزرگ کره جنوبی (چائبول‌ها) | اثرات اقتصادی، نحوه ایجاد و رشد

0
458

ناظراقتصاد: بنگاه‌های بزرگ چگونه ایجاد می‌شوند و رشد می‌نمایند؟ در این مقاله به بررسی اثرات اقتصادی، نحوه ایجاد و رشد شرکت های بزرگ کره جنوبی مانند سامسونگ پرداخته‌ایم.

چانگ-استاد سرشناس دانشگاه کمبریج – مشکل کشورهای فقیر جهت دستیابی به توسعه را ۱. عدم وجود فناوری پیشرفته و ۲. عدم وجود بنگاه‌های بزرگ می‌داند و یادآور می‌شود در کشورهای در حال توسعه ۳۰ الی ۵۰ درصد نیروی کار شاغل خویش‌فرما است. این میزان در نروژ۶.۷ درصد، در آمریکا ۷.۵ و در فرانسه ۶/۸ است. در واقع در کشورهای پیشرفته اکثر افراد در شرکت‌های بزرگ کارهای تخصصی انجام می‌دهند و این بنگاه‌ها موتور رشد و توسعه هستند(چانگ،۱۳۹۲).

اهمیت بنگاه‌های بزرگ از سوی اندیشمندان دیگر نیز مورد تاکید قرار گرفته است(لی و دیگران، ۲۰۱۳) و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی نیز در استراتژی نوآوری خود یادآور می‌شود: “…به طور میانگین شرکت‌های جوان در بسیاری از کشورهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی اندازه مناسبی ندارند و اندازه کوچک آنها اثرشان بر نوآوری و متعاقب آن بر اقتصاد و جامعه را کم کرده است. بنابراین سیاست‌هایی که (به‌طور سهوی) رشد بنگاه‌ها را محدود کرده است، باید با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد” (سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، ۲۰۱۵).

لذا درخصوص اهمیت بنگاه‌های بزرگ برای رشد اقتصادی و توسعه اجماع زیادی میان اندیشمندان و سیاستگذاران وجود دارد. البته پیش از ادامه بحث لازم است به این نکته اشاره شود که بنگاه‌های بزرگ در کشورهای درحال توسعه عموما در چندین رشته فعالیت حضور دارند و از آنها تحت عنوان گروه‌های کسب و کاری و کانگلوموریت یاد می‌شود. با توجه به تعاریف مختلف در مورد این بنگاه‌ها از جمله مک‌کنزی(۲۰۱۲)، لنگلوئیس(۲۰۱۳) و چری و دیکسیت (۲۰۱۴) می‌توان گفت یک گروه تجاری شامل مجموعه‌ای از شرکت‌ها است که ۱. حداقل در سه رشته فعالیت مختلف فعالیت می‌کنند و ۲. شرکت‌های زیرمجموعه استقلال اندکی دارند و تصمیمات استراتژیک توسط مجموعه مرکزی گرفته می‌شود.

کاپلن و هینکی(۲۰۱۰) یادآور می‌شوند از میان ۷۸ شرکت برتر در کشورهای درحال توسعه در دهه اول قرن بیستم، ۵۳ شرکت با توجه به دامنه فعالیت‌شان گروه کسب‌وکاری محسوب می‌شوند‌‌(کاپلن و هینکی، ۲۰۱۰). مثال بارز این بنگاه‌ها در کشورهای درحال توسعه بنگاه‌های کره‌ای مانند سامسونگ و هیوندایی است که نقش بسیار مهمی در توسعه کشورشان ایفاء کرده‌اند.

با توجه به مطالب فوق این سوال مطرح می‌شود که بنگاه‌های بزرگ چگونه ایجاد می‌شوند و رشد می‌نمایند؟ برای پاسخ به این سوال در ادامه به بررسی نحوه شکل‌گیری و رشد بنگاه‌هایی مانند سامسونگ در کشور کره جنوبی پرداخته‌ایم. نسخه کامل این گزارش را می‌توانید از لینک زیر مطالعه فرمایید.

دانلود گزارش اثرات اقتصادی، نحوه ایجاد و رشد شرکت های بزرگ کره جنوبی

نظر بدهید