اینفوگرافیک | سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از بازارهای جهانی

0
540

ناظر اقتصاد : امروزه عرضه توان فنی و مهندسی و اجرای طرح های مختلف در صنایع گوناگون، نقش قابل توجهی در مبادلات کشورها و تحکیم روابط اقتصادی آنها یافته است. خدمات فنی و مهندسی که یکی از ستون های اصلی توسعه اقتصادی کشورها است، مجموعه ای از روش ها و ابزارهایی است که با استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید شامل سرمایه، مواد اولیه و نیروی انسانی، امکان ارائه کالاها و خدمات را در جامعه فراهم می کند. توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه بر رونق تولید و خدمات، از تاثیرگذارترین عوامل توسعه کیفی صادرات و استفاده از فناوری بالا به شمار می رود.
در ایران صادرات خدمات فنی و مهندسی از سال ۱۳۷۳ آغاز شد و تاکنون از سوی دولت های مختلف برای تسهیل زمینه های توسعه آن اقدامات زیادی انجام شده است. در اینفوگرافیک زیر سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از بازارهای جهانی به همراه مشکلات و راهکارهای آن بیان شده است.

صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران

نظر بدهید