اشتغال‌زایی دانش‌بنیان‌ها برای فارغ‌التحصیلان سه برابر دولت است!

0
321

ناظراقتصاد: بهزاد سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: در آبان ماه امسال ۱۱۵ طرح از سوی شرکت های دانش بنیان برای دریافت وام به صندوق نوآوری و شکوفایی ارسال شد که از این تعداد با وام ۲۵ طرح موافقت شده است.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه سرعت عملیاتی برای ارزیابی طرح‌ها از سوی صندوق افزایش یافته است، گفت: در حال حاضر ۲هزار و ۳۰۰ طرح در حال انجام بوده که طی چهار سال گذشته ۸۵۰ طرح دانش بنیان خاتمه یافته است.

سلطانی افزود: طرح‌های دانش بنیان بدون داشتن بازار، مورد تأیید صندوق نوآوری و شکوفایی قرار نمی‌گیرد و به آنها وامی نیز ارائه نمی شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه متوسط ایجاد یک شغل پایدار کشور ما میزان ۳۳۰میلیون تومان برای هر نفر هزینه دارد، گفت: ما توانسته ایم طی مدت چهار ساله، ۷۰هزار شغل جدید و پایدار به واسطه شرکت های دانش بنیان برای فارغ التحصیلان ایجاد کنیم.

به گفته وی، ایجاد هر شغل به واسطه شرکت های دانش بنیان برابر با ۳۰ تا ۱۰۰میلیون تومان هزینه می شود؛ این بدان معناست که صندوق می تواند سه برابر دولت برای فارغ التحصیلان اشتغال ایجاد کند.

سلطانی با تأکید بر اینکه امیدوار هستیم به واسطه شرکت های دانش بنیان نیمی از مشکلات فارغ التحصیلان در خصوص اشتغال برطرف شود، خاطرنشان کرد: طی مدت فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی ۷۵درصد شرکت‌ها از ما تقاضای وام داشته اند که توانستیم به شرکت ها با نرخ کمتر از ۱۱درصد و مدت بازپرداخت کوتاه اعطا کنیم.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص خدمات بانک ها به شرکت های دانش بنیان به واسطه صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات به شرکت ها تاکنون با هشت بانک تفاهم نامه منعقد کرده ایم؛ این خدمات در زمینه های سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، خرید، ودیعه ضمانت نامه، اشتغال زایی، پوشش ریسک و نقدینگی بوده است.

نظر بدهید