صندوق های ETF بازار سرمایه ۱۳۰۰ میلیارد تومانی شدند

0
269

به گزارش بورس پرس، ارزش صندوق های قابل معامله در بازار سرمایه در اردیبهشت با رشدی ۱۲ میلیارد تومانی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسید. شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد: بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله دراردیبهشت ماه سال جاری با رشدی۱۲ میلیارد تومانی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسید. درحال حاضر ۲۵ صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل ۵۲۴۹ میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

نظر بدهید