کاهش سهم جهانی ایران در صنعت سنگ

0
573

ناظر اقتصاد : بر اساس آمارهای جهانی صنعت سنگ درسال ۲۰۱۷، متاسفانه در مقایسه با آمارهای سال ۲۰۱۶ و تجزیه و تحلیل آنها شاهد رشد قابل ملاحظه بزرگترین رقیب تجاری ایران، ترکیه، هستیم و در مقابل آن شاهد عدم تغییر موثر در ایران می‌باشیم.

? تولید جهانی سنگ به میزان ۷ میلیون تن بوده که ۶ میلیون تن آن سنگ‌های گروه آهکی ماربل است که این رقم نسبت به سال گذشته معادل ۴/۸ درصد افزایش داشته است. این رقم نشان‌دهنده افزایش تقاضای بیشتر برای این گروه در بازارهای جهانی است که کشور ما در آن مزیت نسبی دارد.

? از میزان ۷ میلیون تن افزایش تولید جهانی، ۶/۵ میلیون تن آن متعلق به ۵ کشور، چین ۳ میلیون تن، ترکیه ۱/۵ میلیون تن، هندوستان یک میلیون تن، ایران ۷۰۰ هزار تن، یونان ۳۰۰ هزار تن و ۵۰۰ هزار تن آن مربوط به سایر کشورهای جهان است.

? در اروپا افزایش تولید داشته است که یونان ۳۰۰ هزار تن، پرتغال ۱۵۰ هزار تن بوده و ایتالیا با کاهش ۲۰۰ هزار تن تولید مواجه بوده که قطعا در آمارهای سال ۲۰۱۸ شاهد رشد صادرات کشورهای یونان و پرتغال و جذب سهم صادرات سایر کشورهای صادرکننده بالاخص ایتالیا و اسپانیا خواهیم بود.

? در فهرست بزرگترین کشورهای صادر کننده کوپ ماربل شاهد رشد ۱/۳ میلیون تن افزایش صادرات ترکیه بوده و به عنوان بزرگترین صادرکننده این گروه نزدیک به ۵/۷ میلیون تن صادرات در صدر جدول قرار دارد، مصر با ۲/۶ میلیون تن دومین، ایتالیا با ۱/۴ میلیون تن سومین، ایران با ۹۲۴ هزار تن چهارمین و یونان با ۹۲۱ هزار تن پنجمین صادر کننده کوپ ماربل است.

? در این فهرست شامل رشد صادرات کشورهایی مانند ترکیه ۱/۳ میلیون تن ، یونان ۳۴۰ هزار تن، ایران ۳۲۰ هزار تن و مکزیک به میزان ۱۴۰ هزار تن بوده است. مصر و ایتالیا هر یک با افزایش ۱۰۰ هزار تن و هندوستان با افزایش صادرات ۸۵ هزار تن در رده های بعدی قرار دارند. ورود و ‌افزایش صادرات یونان و مکزیک بیانگر ورود قوی این‌دو کشور به حیطه صادرات سنگ کوپ ماربل می‌باشد که مکزیک با افزایشی بیش از ۴ برابر و جهش صادراتی مواجه بوده است و در اینده به یکی از رقبای اصلی و مطرح در این گروه تبدیل می‌شود.

? با بررسی بزرگترین وارد کنندگان سنگ کوپ ماربل چین با بیش از ۸/۵ میلیون تن واردات و افزایش واردات ۱/۴ میلیون تن در رده اول شاخص واردکنندگان قرار گرفته و هندوستان با یک جهش وارداتی ۶۸ درصدی با بیش از یک میلیون تن واردات کوپ مابل در رده دومین کشور مهم وارد کننده قرار گرفته است، پس از آن آلمان با افزایش ۳۸ هزار تن جزو کشورهایی بوده که با رشد واردات مواجه بوده، اما از طرفی لبنان با کاهش واردات بیش از ۱۷۵هزار تن و ایتالیا با کاهش واردات بیش از ۴۳ هزار تن رشد منفی داشته‌اند.

? از سهم افزایش تقاضای کوپ ماربل چین، کشور ترکیه با صادرات بیش از ۷۴۰ هزارتن ۵۴ درصد و ایران با افزایش صادرات نزدیک به ۳۰۰ هزار تن ۲۱ درصد آن را به خود تخصیص داده‌اند.

? در کشور هندوستان ترکیه و ایتالیا هر یک با صادراتی نزدیک به ۴۲۰ هزار تن معادل ۸۰ درصد سهم این بازار را به خود تخصیص داده‌اند و ایران با صادرات ۲۷ هزارتن کوپ ماربل تنها سهمی معادل با ۲/۵ درصد این بازار را به خود تخصیص داده است!

? با توجه به تذکرات مکرر این حقیر در رابطه با کشور هندوستان در سپتامبر سال ۲۰۱۶ و اعلام آگاهی به باز شدن بازار مذبور و ‌ایجاد فرصت صادرات به این کشور و ضعف بسیار شدید عدم حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در آن سال عملا این بازار رقابتی بسیار مهم دو دستی به کشورهای ترکیه و ایتالیا هدیه شد که نتیجه آن در آمارهای سال ۲۰۱۷ مشهود است.

? در آمارهای بزرگترین صادرکنندگان سنگ فرآوری شده کماکان با رشد صادرات کشورهای ترکیه با صادرات بیش از ۲/۲ میلیون تن سنگ فراوری و افزایش ۱۴۳ هزار تن در صدر رشددهندگان و مصر با صادراتی معادل با ۱/۵۳ میلیون تن وبیش از ۹۰ هزار تن افزایش صادرات سنگ فراوری دومین کشور شاخص شناخته شده است که در این فهرست مصر از کشور ایتالیا پیشی گرفته است!

? در این سال ایتالیا با کاهش ۱۲۴ هزار تن و اسپانیا با ۶۱ هزار تن و در نهایت برزیل با ۵۴ هزار تن کاهش صادرات سنگ فراوری شده در صدر کشورهای ساخصی هستند که سهم خود را در بازارهای صادراتی فراوری شده از دست داده‌اند.

? در همین سال ایران با صادرات ۱۲۷ هزار تن در پایین جدول قرار گرفته و مهمتر آن‌که از این میزان ۱۲۰ هزار تن از این صادرات به کشورهای غیرشاخص و عدم مطرح در بازارهای جهانی میباشد. لذا ایران کماکان در بازارهای صادراتی سنگ فراوری شده عملا مطرح نمی‌باشد و این بیانگر ضعف و کاستی شدید در این بخش از صادرات برای ایران است.

? در بررسی بزرگترین کشورهای وارد کننده سنگ فراوری شده ماربل شاهد رشد واردات کشور امریکا بانزدیک به ۶۰۰ هزار تن،کره جنوبی به میزان ۱۵۰ هزار تن، فرانسه با ۵۲ هزار تن، استرالیا با ۲۹ هزار تن، آلمان با ۲۸ هزار تن و کانادا با ۱۷ هزار تن افزایش واردات سنگ فراوری شده در رده های بعدی قرار دارند.

? کشورهای لبنان با ۱۶۲ هزار تن، عربستان سعودی با ۱۵۰ هزار تن و کویت با ۴۳ هزار تن کاهش واردات سنگ شاخص بوده‌اند. که نشان‌دهنده رکود بالا در واردات سنگ در کشورهای عربی است .

نظر بدهید