لئونید کانتوروویچ (Leonid Kantorovich)

0
485

ناظراقتصاد: لئونید کانتوروویچ (Leonid Kantorovich) به دلیل توسعه برنامه‌ریزی خطی و کاربرد این تکنیک برای مسائل مربوط به تخصیص بهینه منابع در یادها مانده است. وی در زندگی حرفه‌ای خود از روش‌های بهینه یابی برای حل مسائل مختلفی استفاده کرد. او در مرحله آخر زندگی حرفه‌ای خود از این روش برای حل مسائل مربوط به پیشرفت فنی نیز بهره برد.

آشنایی با زندگی لئونید کانتوروویچ

لئونید کانتوروویچ در سال ۱۹۱۲ در سن پترزبورگ روسیه به دنیا آمد. زندگی حرفه‌ای وی را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد؛ بخش نخست به تحصیلات دانشگاهی، بخش دوم به تدریس و بخش سوم به به پژوهش اختصاص دارد. کانتوروویچ در سن ۱۴ سالگی وارد دانشگاه سن پترزبورگ شد و در سال ۱۹۳۵ دکترای خود را به رشته ریاضیات دریافت نمود. وی در دهه ۱۹۳۰ به تدریس ریاضیات در دانشگاه مشغول بود و در سال ۱۹۳۴ توانست به درجه استادی نایل آید. او در طی سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۰ رئیس دپارتمان ریاضیات در دانشکده علوم بود. بخش دوم زندگی حرفه‌ای کانتوروویچ که مربوط به سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۶ می‌باشد، به حضور وی به عنوان مدیر مؤسسه ریاضیات سیبری مربوط می‌شود. بالاخره بخش پایانی زندگی حرفه‌ای او به کار در مسکو اختصاص دارد. وی از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۶ رئیس مؤسسه مدیریت اقتصاد ملی و از سال ۱۹۷۶ تا سال ۱۹۸۶ رئیس مؤسسه تحلیل سیستم‌ها در آکادمی علوم بود.
برخی از افتخارات متعدد کانتوروویچ عبارتند از: عضو دایم آکادمی علوم شوروی سابق در سال ۱۹۶۴، برنده جایزه استالین در ریاضیات در سال ۱۹۴۹ و برنده جایزه اقتصاد لنین در سال ۱٬۹۶۵ . او در سال ۱۹۷۵ به همراه کوپمنس (اقتصاددان هلندی) برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. این جایزه و به خاطر سهم این دو اقتصاددان در نظریه تخصیص بهینه منابع به آنها اعطا شد.
کانتوروویچ که اساساً یک راضی‌دان بود، طی سال‌های زندگی حرفه‌ای خود به‌عنوان یک ریاضیدان و اقتصاددان سهم‌های مهمی در حوزه‌های مختلف تحلیل ریاضی از خود به جای گذاشت.

نظریات اقتصادی لئونید کانتوروویچ
• برنامه‌ریزی خطی؛ مهمترین سهم کانتوروویچ در علم اقتصاد به توسعه برنامه‌ریزی خطی و به‌کارگیری آن در حوزه وسیعی از مسائل عملی مربوط می‌شود. برنامه‌ریزی خطی یک تکنیک تحلیلی است مشتمل بر فرمول‌ها و راه حل‌های مربوط به بهینه یابی مقید از طریق حداکثر سازی یا حداقل سازی توابع خطی. او در سال ۱۹۳۹ یک روش ریاضی برای برنامه‌ریزی تولیدی یک کارخانه طراحی نمود. مقاله مستخرج وی از این کار تا سال ۱۹۶۰ به زبان انگلیسی منتشر نشد تا اینکه با اندکی تغییر در سال ۱۹۶۴ انتشار یافت. این پژوهش راه را برای کاربرد این تکنیک نه تنها در برنامه‌ریزی تولید برای بنگاه‌های خصوصی بلکه برای مسائل متعددی از جمله بهینه یابی حمل و نقل هموار ساخت.
• تخصیص بهینه منابع؛ تأثیرگذارترین و معروفترین کار کانتوروویچ کتابی به نام “بهترین استفاده از منابع اقتصادی” بود که در سال ۱۹۵۹ به زبان روسی منتشر گردید. این کتاب برای حل مسائل مربوط به تخصیص بهینه منابع برای یک اقتصاد سوسیالیستی تهیه شده بود. در این کار که بر اهمیت سیستم قیمت تأکید شده، پیشنهادهایی برای تمرکززدایی از تصمیمات تولید و بهبود برنامه‌ریزی اقتصادی در اقتصاد شوروی سابق ارائه شده بود. او در سایر کارهای منتشر شده خود مدل‌های ایستا و پویا برای برنامه‌ریزی اقتصادی طراحی کرده است (Vane and Mulhearn, 2005, pp. 74-76).

آثار لئونید کانتوروویچ

• On the Translocation of Masses’, Management Science, 5, October, pp. 1–۴; ۱۹۵۸.

• Mathematical Methods of Organizing and Planning Production’, Management Science, 6, July, pp. 363–۴۲۲; ۱۹۶۰.

• Mathematical Methods of Production Planning and Organization’, in A. Nove (ed.), The Use of Mathematics in Economics, Edinburgh and London: Oliver & Boyd, pp. 225– ۸۰; Kantorovich’s 1939 paper (see above), with minor alterations, 1964.

• Further Development of Mathematical Methods and Prospects of Their Application in Economic Planning’, in A. Nove (ed.), the Use of Mathematics in Economics, Edinburgh and London: Oliver & Boyd, pp. 281–۳۲۱; ۱۹۶۴.

• The Best Use of Resources, Oxford: Pergamon Press; 1965.

• Economic Problems of Scientific and Technical Progress’, Scandinavian Journal of Economics, 78 (4), pp. 521–۴۱, ۱۹۶۷.

• Essays in Optimal Planning (ed. L. Smolinski), White Plains, NY: International Arts and Sciences Press, 1976.

• Functional Analysis (with G.P. Akilov), 2nd edn, Oxford: Pergamon Press; 1982.

• Mathematics in Economics: Achievements, Difficulties, Perspectives – Nobel Memorial Lecture, December 11, 1975’, American Economic Review, 79, December, pp. 18–۲۲, ۱۹۸۹.

آثاری درباره لئونید کانتوروویچ

• Brewer, Anthony, ‘‘Richard Cantillon: Pioneer of Economic Theory’’, London and New York, Routledge, 1992

• Murphy, Antoin, ‘‘Richard Cantillon: Entrepreneur and Economist’’, Oxford, Clarendon Press, 1986

• Spengler, Joseph, ‘‘Richard Cantillon: First of the Moderns I,’’ Journal of Political Economy, 62, 4 (August 1954), pp. 281–۹۵

نظر بدهید