لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از دیدگاه انرژی هیدروکربوری

0
271

ناظراقتصاد: در حوزه انرژی هیدروکربوری، لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته تغییرات ساختاری عمده‌ای نداشته است، اگرچه تغییرات در اعداد و بودجه‌های تخصیصی قابل توجه است. یکی از نقاط قوت این لایحه؛ جزئیات و تفصیل بیشتر آن نسبت به سال‌های گذشته می‌باشد. از دیدگاهی کلی می‌توان موارد برجسته زیر را برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از دیدگاه انرژی هیدروکربوری برشمرد:
? قیمت نفت در بودجه، ۵۵ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده که با توجه به پیش‌بینی‌ها و سناریوی وضعیت عادی، عددی غیر منطقی به نظر نمی‌رسد؛ اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در سناریوهای دیگر محتمل، وضعیت‌های متفاوتی اتفاق خواهد افتاد؛ که مانند سال‌های قبل در لایحه بودجه پیشنهادی سال جاری نیز تنها در سناریوی مطلوب، برنامه‌ریزی صورت گرفته است.
? میزان درآمدهای حاصل از فروش منابع انرژی هیدروکربوری برابر ۱.۰۱۰.۱۱۴.۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ریال (با تقریب، یکصد و یک هزار میلیارد تومان) می‌باشد.
? وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بدون احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی حدود ۲۹ درصد (یکصد و شش هزار میلیارد از سیصد و شصت و هشت هزار میلیارد تومان) و با احتساب برداشت بیست و یک هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی که در منابع درآمدی دولت مقرر شده مابه‌التفاوت نرخ ارز حاصل از فروش منابع نفتی حدود ۳۶ درصد می‌باشد.
? سهم وزارت نفت از محل فروش نفت و گاز همچون سال‌های گذشته برابر ۱۴.۵ درصد مقرر شده است.
? سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی برابر ۳۲ درصد مقرر شده، که ۲ درصد بیشتر از میزان مقرر شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ است، اگرچه با برداشت‌هایی که در همین لایحه از صندوق پیشنهاد شده این سهم به حدود ۲۰ درصد خواهد رسید.
? با احتساب نرخ تسعیر دلار برابر ۳۵۰۰۰ ریال، میزان درآمدهای نفتی برابر فروش کمتر از یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز است. با درنظرگرفتن احتمال برقراری تحریم‌های نفتی در سال آینده، انتخاب این میزان فروش منطقی به نظر می‌رسد.
? دولت همچون سال گذشته مجاز به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
? دولت مجاز است در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، کسری درآمد را تا سقف ۵۰ درصد از حساب ذخیره ارزی برداشت کند که با توجه به موجودی و تعقدات این حساب، امکان برداشت در سناریوی وضعیت نامطلوب محقق نخواهد شد.

نظر بدهید