بودجه ۹۷ نفتی‌تر شد!

0
320

ناظراقتصاد: محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس از منابع لایحه بودجه ۹۷ نشان‌دهنده وابستگی یک واحد درصدی این بودجه به نفت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است. این نهاد پژوهشی در گزارشی اعلام کرد که ارقام درنظر گرفته شده در لایحه، وابستگی بودجه به نفت را به ۳۶درصد خواهد رساند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش که با عنوان «بررسی لایحه بودجه ۹۷ کل کشور؛ منابع بودجه» منتشر شده است، می‌نویسد: با وجود دستیابی به صادرات حدود ۲.۶میلیون بشکه در روز برای نفت خام و میعانات گازی در سال جاری و چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی در سال آتی به‌نظر می‌رسد برخی اقلام درآمدی ازجمله درآمدهای مالیاتی، به‌طور کامل محقق نشده و در نتیجه می‌توان گفت منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دچار بیش‌برآوردی است.

به نقل از تعادل، این گزارش تصریح می‌کند منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، بیش از ۱۰‌درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری حدود ۲۰‌درصد افزایش یافته است. مقدار درنظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود ۱۲۸.۷ هزار میلیارد تومان است که انتظار می‌رود حدود ۱۲۴.۱ هزار میلیارد تومان آن محقق شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این بررسی تصریح می‌کند که مجموع منابع نفتی (با احتساب منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، حدود ۱۰‌درصد رشد داشته و به بیش از ۱۳۳.۳هزار میلیارد تومان رسیده که باتوجه به وضعیت بازار نفت تحقق آن دور از دسترس نیست. گزارش حاضر کسری بودجه بدون نفت را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، حدود ۱۳۷.۹هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند و اذعان می‌کند که علاوه ‌بر این، وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به میزان یک واحد ‌درصد افزایش یافته و به ۳۶‌درصد رسیده است. براساس این گزارش، جمع منابع نفتی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ حدود ۹.۷‌درصد رشد داشته و از رقم ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده که سبب شده وابستگی بودجه به نفت از ۳۵‌درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۶‌درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ افزایش یابد.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که در مجموع با ملاحظه شرایط اقتصادی کشور و عدم قطعیت‌هایی که در تحقق منابع بودجه عمومی کشور (ازجمله درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها) وجود دارد، لازم است در تصویب ردیف‌های درآمدی بودجه در مجلس شورای اسلامی دقت شود و مجلس شورای اسلامی ضمن پرهیز از افزایش منابع پیش‌بینی شده در ردیف‌های بودجه‌یی سازوکاری پیشنهاد کند تا بخشی از مصارف بودجه عمومی تا وصول قطعی منابع به تاخیر بیفتد.

نظر بدهید