لایحه دائمی مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد

0
345

به گزارش ایبِنا،رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تصویب لایحه دائمی مالیات بر ارزش افزوده در هیئت دولت و ارسال آن تا هفته آتی به مجلس خبر داد. سیدکامل تقوی نژاد از اتمام تدوین لایحه دائمی مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: بیش از هزاران ساعت کار کارشناسی روی لایحه مذکور صورت گرفته، بیش از ۱۰۰ جلسه در کمیسیون اقتصادی به آن اختصاص یافته و بیش از ۱۰ جلسه دردولت بررسی شده است. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: آخرین ویرایش این لایحه در ۸ اسفند ماه انجام شد و لایحه مذکور پس از بررسی ها در هیئت دولت به تصویب رسید. لایحه تا هفته آینده با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس جمهور به مجلس تقدیم می شود. تقوی نژاد تصریح کرد: ویرایش نهایی لایحه دائمی مالیات برارزش افزوده صورت گرفته و تصویب نهایی در دولت انجام شده و فقط باید امضاء و تشریفات نهایی برای ارائه به مجلس انجام می شود.

نظر بدهید