ایران سریع‌ترین نرخ رشد ثبت طرح‌های صنعتی در جهان

0
317

ناظراقتصاد: نهاد مالکیت معنوی سازمان ملل متحد اعلام کرد: در سال ۲۰۱۶ میلادی جمهوری اسلامی ایران سریع ترین رشد ثبت طراحی صنعتی در جهان را با ۳۴.۸ درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن، داشت. به گزارش دفتر سازمان ملل متحد در تهران، در سال ۲۰۱۶ فعالیت ثبت طراحی صنعتی جهان با حدود ۹۶۳ هزار و ۱۰۰ تقاضا شامل یک میلیون و ۲۰۰ هزار طراحی، ۱۰.۴ درصد رشد کرد.
شمار طراحی ها در جهان رشدی برابر با ۸.۳ درصد داشت که بیشتر آن، به دلیل رشد چشمگیر در چین بود.
در ۲۰۱۶ میلادی دفتر چین تقاضاهایی شامل ۶۵۰ هزار و ۳۴۴ طراحی دریافت کرد که در مجموع ۵۲ درصد کل جهان را در برمی گرفت.
پس از چین، اتحادیه اروپا ۱۰۴ هزار و ۵۲۲، کره جنوبی ۶۹ هزار و ۱۲۰، آلمان ۵۶ هزار و ۱۸۸ و ترکیه ۴۶ هزار و ۳۰۵ طراحی داشتند.
در زمینه رشد تعداد طراحی های صنعتی ثبت شده، پس از ایران کشورهای اوکراین با ۱۷.۴ درصد، چین با ۱۴.۳ درصد و امریکا با ۱۲.۱ درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند.
گزارش نهاد مالکیت معنوی سازمان ملل متحد چهارشنبه منتشر شد. به گزارش ایرنا، حقوق مالکیت معنوی به حقوق آن مواردی گفته می شود که موضوع آنها عینی نیست و از تراوش های مغزی انسان ناشی شده و جنبه ابتکاری دارد و قانون به مالک آن (ثبت کننده) حق استفاده انحصاری برای مدت معین را می دهد.
این موارد ارزش اقتصادی و قابلیت خرید و فروش دارند.
از نظر قانون ثبت اختراعات‌، طرح های صنعتی‌ و علائم تجاری، «هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط‌، رنگ ها یا بدون آن‌، به‌گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است»‌.

نظر بدهید