مالیات بر سود سپرده بانکی چیست؟

0
470

ناظراقتصاد: در سیاست‌‌های ابلاغی «اقتصاد مقاومتی» اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق سهم درآمدهای مالیاتی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات نیز از دیگر محورهای مورد تأکید می‌‌باشد.
در این راستا یکی از شیوه‌‌های ارتقا نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه عمومی دولت، گسترش پایه‌‌های مالیاتی محسوب می‌شود که فواید دیگری نیز برای نظام اقتصادی به همراه دارد؛ از جمله این فواید می‌‌توان به تقویت حوزه نظارتی و ارتقا اثربخشی در اجرای سیاست‌‌های اقتصادی اشاره کرد.
یکی از اقسام مالیات در دنیا اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن می‌‌نمایند. این در حالی است که در ایران بر اساس ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌‌های مستقیم سود سپرده‌‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف است.
معافیت مالیاتی سپرده گذاری بانکی در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد ملزم به پرداخت مالیات است؛ نتیجه این شرایط جذابیت بیشتر سپرده‌‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید و خدمات شده است.

مالیات بر سود سپرده بانکی چیست؟

مالیات بر سود سپرده بانکی ، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک و مؤسسات مالی اخذ می‌شود. برای مثال اگر بر اساس سپرده‌گذاری در بانک مبلغی به‌عنوان سود واریز شود این سود می‌تواند به روش‌های مختلف مشمول مالیات گردد. از این سود می‌توان مانند حقوق کارکنان مالیات تکلیفی به‌صورت درصد مشخص کسر کرد و یا این سود به‌عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالانه لحاظ گردد.

در روش اول، با فرض آنکه نرخ مالیات تکلیفی بر سود ۱۰ درصد باشد، و سود سالانه سپرده‌گذاری ۲۰ درصد باشد، ۱۰ درصد از ۲۰ درصد سود واریزی به‌عنوان مالیات اخذ می‌گردد که نهایتاً نرخ سود مؤثر سپرده‌‌گذاری ۱۸درصد خواهد بود. در روش دوم این مالیات با سایر درآمدهای مشمول مالیات جمع شده و هزینه‌های قابل‌قبول از این مجموع کسر می‌گردد. سپس درصد مشخصی از این سود به‌دست آمده به‌عنوان مالیات بر درآمد از شخص گرفته می‌شود.

فعالیت‌های اقتصادی علاوه بر همه ریسک‌ها و زحماتی که به همراه دارند، مشمول مالیات بر سود نیز می‌شوند؛ لذا باید اختلاف سود قابل توجهی با سود سپرده های بانکی داشته باشند تا برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. از این روز عدم دریافت مالیات از سپرده های بانکی، سرمایه ها را به سمت سپرده گذاری در بانک به جای تولید سوق می دهد.

نظر بدهید