اینفوگرافیک | عملکرد شاخص‌های مالیاتی دولت

0
649

عملکرد شاخص‌های مالیاتی دولت طی سالهای ۹۵-۱۳۸۴ و ۵ ماهه سال ۱۳۹۶
مالیات

شاخص‌ها بیانگر بهبود عملکرد درآمدهای مالیات در سال‌های اخیر در راستای تحقق سیاست کاهش اتکا به درآمدهای نفتی هست.

نظر بدهید