مخالفت مجلس با توقف پروژه های عمرانی

0
399

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،نمایندگان مجلس با توقف پروژه های عمرانی که شرایط پیش بینی شده در قانون را نداشتند، مخالفت کرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با تصویب بند ۵ ماده ۷ لایحه برنامه ششم توسعه مخالفت و به پیشنهاد حذف این بند رأی موافق دادند. براساس این بند به دولت اجازه داده می شد با بازنگری و غربالگری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موجود، طرح هایی را که شرایط مذکور در ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را ندارند، متوقف و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه تعیین تکلیف کند. همچنین تبصره این بند تصریح می کرد دولت مکلف است فهرست طرح های موضوع این بند را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه کند.

نظر بدهید