مدل‌های تجاری‌سازی ایده‌ها

0
1081

ناظراقتصاد: یک از عوامل مهم در داشتن یک سیستم مدیریت کارا در اداره مراکز رشد، بحث تجاری‌ سازی محصولات این ایده ‏ها است. تجاری‏ سازی، فرایند تبدیل فناوری ‏های جدید به محصولات موفق تجاری است و در برگیرنده آرایه ‏های مختلفی از فرآیندهای مهم فنی، تجاری و مالی است که باعث تبدیل فناوری جدید به محصولات یا خدمات مفید می ‏شود. از آنجا که به بازار رسانیدن یک محصول می‏ تواند تضمین‏ کننده موفقیت و بقای هر سازمانی باشد، تجاری ‏سازی دانش فنی به عنوان یک عامل حیاتی مطرح شده است؛ زیرا بدون دستیابی به مشتریان خاص یک محصول، تولید و یا انجام آزمایش در مورد یک ایده بی ‏فایده به نظر می ‏رسد.
در بررسی دیدگاه‏‏ های ‏مختلف موجود برای تجاری سازی یافته‏‏ های ‏تحقیقاتی، بسته به این که ملاحظات مربوط به تجاری سازی در چه مرحله ای از فرایند تحقیق آغاز می شود و در چه مرحله ‏ای از آن به اتمام می‏ رسد، رویکردهای متفاوت و مدل‌های متفاوتی وجود دارد. این رویکردها مربوط به شناخت و پژوهش راجع به یک ایده است تا بتوان مدل‌های موجود برای بازاریابی و تجاری‌ سازی یک طرح را متناسب با آن و شرایط بازار احصاء نمود.
در این گزارش، مدل‌های مهم تجاری‌سازی به طور کامل شرح داده شده است.
دریافت گزارش مدل‌های تجاری‌سازی ایده‌ها

نظر بدهید