اینفوگرافیک مدل شرایط چارچوب کارآفرینانه

0
505

ناظر اقتصاد: شاخص جهانی کارآفرینی (GEI) که در یک اینفوگراف مجزا به آن پرداخته شده، بر اساس مدل چارچوب کارآفرینانه طراحی شده است که توسط موسسه توسعه جهانی کارآفرینی (GEDI) ارائه شده است. در این مدل مفهومی، اقداماتی که توسط افراد یا بنگاه‌ها در سطح فردی انجام می‌شود با چارچوب نهادی ترکیب می‌شود. در واقع، این چارچوب دارای عناصر گسترده‌ای است که در ادامه به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

مدل شرایط چارچوب کارآفرینانه در اینفوگراف زیر نشان داده شده. در واقع هرچه از مرکز دایره به محیط در مدل شرایط چارچوب کارآفرینانه نزدیک می‌شویم از عوامل فردی به محیطی نزدیک می‌شویم. در هسته این مدل کارآفرینان قرار دارند. حلقه بعدی این مدل از سه محرک اصلی تشکیل شده است که به جنبه‌های فردی کارآفرینان مربوط می‌شود. یکی از محرک‌ها توانایی است، توانایی در ابعاد مختلف از دانش مورد نیاز و توانایی جذب فناوری و سرمایه انسانی مناسب در زمینه کسب و کار است.

مورد بعدی نگرش است که این نوع تفکر به مواردی مانند نگاه کارآفرین به درک فرصت‌ها و پذیرش ریسک مربوط می‌شود. بحث انگیزش نیز یکی از مواردی مهمی است که به مواردی مانند نوآوری محصول و نوآوری فرایند و سرمایه ریسک‌پذیر مرتبط می‌شود.

در حلقه بعدی مدل، پویایی سعی و خطا کردن کارآفرینانه قرار دارد، در واقع آنچه از زندگی کارآفرینان می‌توان دریافت که کارآفرینان به دلیل عدم قطعیت و ابهام در فضای کسب و کار در مرحله اول موفق نشده و با پشتکار فراوان توانسته‌اند به موفقیت برسند در واقع با وجود فضای عدم قطعیت و ابهام در کسب و کار سعی و خطا یک امر غیر قابل اجتناب در کارآفرینی است. البته وجود پویایی در این بخش بسیار مهم است که از خطاهای گذشته عبرت گرفته شود.

در حلقه نهایی مدل شرایط چارچوب کارآفرینانه به بیان عوامل تاثیرگذار بر محیط اکوسیستم کارآفرینی پرداخته شده که از بخش‌های مختلفی تشکیل شده‌اند. این موارد شامل زیرساخت و ساختار بازار، نظام آموزشی، دولت، بخش شرکتی، بخش مالی، نظام تحقیق و توسعه است. آنچه واضح است، هر کدام از این بخش‌ها نقش تاثیرگذاری در اکوسیستم کارآفرینی و ایجاد یک محیط کسب و کار مناسب دارند. به عنوان مثال، سیستم آموزشی چه مهارت‌های لازمی را آموزش می‌دهد تا در محیط آموزشی شخصیت‌های کارآفرینی شکل بگیرد.

همچنین ایجاد زیرساخت‌های مناسب و وضع قوانین مناسب خود از اساسی‌ترین موارد در یک اکوسیستم کارآفرینی مناسب است. تا وقتی که محیط کسب و کار مناسب نباشد اکوسیستم کارآفرینی قابلیت این را ندارد که در آن کارآفرینان رشد کنند و به کسب و کار خود ادامه دهند. در حال حاضر، محیط کسب و کار کشور مناسب نیست و برای بهبود محیط کسب و کار نیاز است اقداماتی از سوی دولت انجام شود.

اینفوگرافیک مدل شرایط چارچوب کارآفرینانه

نظر بدهید