مدل‌های تأسیس و توسعه شرکت‌های دانش بنیان

6
855

ناظراقتصاد: بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی شرکت دانش بنیان یعنی، نیروی فکر و خلاقیت فرد یا گروهی و به هیچ رو نباید معادل یک ساختار کارخانه ای قرار گیرد. شرکت‌های بزرگ و دانش بنیان دنیا هیچ‌وقت کارخانه و خط تولید ندارند ولی متأسفانه در کشور ما هنوز به مقوله دانش بنیان به عنوان تولید و خط تولید نگاه می‌شود. دانش بنیان بودن یعنی تولید خلاقیت بیشتر و ایجاد مدل‌های کسب‌وکاری که تا پیش از این وجود نداشته اند. در بحث اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین موضوع، اقتصاد دانش بنیان است که در حال حاضر مهم‌ترین اولویت کاری در بخش های مختلف اقتصادی کشور نیز می‌باشد.
یکی از ارکان اقتصاد دانش بنیان، تشکیل شرکت‌های دانش بنیان یا نهادهای واسط تجاری‌سازی است که به وسیله آن‌ها بتوانیم اقتصاد دانش بنیان را در کشور نهادینه کنیم. برای تشکیل این شرکت‌ها می‌توان با توجه به تنوع صنایع مختلف مدل‌های مختلفی را شناسایی کرد تا بتوان به کمک آن شرکت دانش بنیان را تأسیس نمود. مطالعات نشان داده اند که در جهان مدل‌های مخصوص و مشخصی که به صورت عمومی تئوریزه شده باشند وجود ندارد. فقط مدل‌های استارت آپ (بیشتر مربوط به حوزه های آی تی) و اسپین-آف (شرکت‌های زایشی از دانشگاه و مراکز رشد و فناوری) جز مدل‌های رایجی هستند که محدود به حالت‌های خاصی می باشند. در کشور ما این مسئله به غلط در حال جا افتادن است که هر کسب‌وکار دانش بنیان می‌تواند یک استارت آپ باشد درحالی‌که استارت ‌آپ ها بیشتر حول صنعت آی تی می باشند. نمی‌توان یک مدل را به تمام صنایع تعمیم داد. البته مطالعات خوبی در دنیا در مورد چارچوب سازی شرکت‌های دانش‌محور توسط هندرسون و همکارش ونکاترامان انجام‌شده است و دسته بندی چهار وجهی را ارائه داده است. گزارش‌هایی که توسط کارگزاران ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان منتشر شده است، نشان می‌دهند که از بین ۲۲۰۰ شرکت دانش بنیانی که در کشور وجود دارند هر شرکت با توجه به صنعت مربوطه مسیر تأسیس و راه اندازی خاصی دارد که در سه دسته:
۱.شرکت‌هایی که از یک پروژه خاص به وجود می‌آیند،
۲. شرکت‌های حاصل از خدمات پشتیبانی یک محصول خارجی،
۳. پایان نامه ها و پروژه‌های دانشجویی؛
می‌توان آن ها را دسته بندی کرد؛ بنابراین آن چیزی که برای مدیران و فعالان این حوزه و همچنین کسانی که می‌خواهند در این بخش فعالیت داشته باشند مهم است این است که باید برای استخراج و شناسایی مدل‌های تأسیس و توسعه شرکت‌های دانش بنیان هر صنعت را دقیق بررسی نمود و نمونه های آن را مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار داد. البته به نظر می رسد مهم‌ترین مسئله در مورد شرکت‌های دانش بنیان که باید مورد مطالعه عمیق قرار گیرد مسئله مدل‌های حمایتی و سازوکارهای حمایت از این شرکت‌ها به ویژه در مورد تأمین مالی آن‌ها است، این زمینه مطالعه و بررسی در دنیا نیز بیشتر مورد توجه بوده و سیاست گذاران، برنامه ریزان و سرمایه گذارن بیشتر به شناخت این سازوکارهای حمایتی ترغیب نشان می دهند. این مدل ها دارای تنوع می باشند که در این نگارش متداول ترین و موثرترین آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است؛ بنابراین طبق تأکیدات رهبری در مورد تأسیس شرکت‌های دانش بنیان و رسیدن به ۱۰.۰۰۰شرکت تازه تأسیس در این حوزه باید به سراغ طراحی و استخراج مدل‌های حمایتی از این شرکت‌ها حرکت کرد.

 دریافت گزارش راهبردی«مدل های تأسیس و توسعه شرکت‌های دانش بنیان»

6 دیدگاه ها

  1. شرکتهای دانش بنیان ایده بسیار خوبی میباشد ولی با توجه به مسیله بومی سازی و نگاه از بعد اشتغالزایی به این شرکت‌ها ابعاد دیگر را کمرنگ نموده است و تا زمانیکه جهانی به این شرکت‌ها نگاه نکنیم در همین سطح محلی باقی خواهیم ماند
    دانش بنیان باید از دیدگاه اقتصاد دانایی مورد توجه قرار گیرد باید رقابتی باشد آنهم با دعوت از شرکتهای خارجی ودادن تسهیلات به آنها در کنار شرکتهای داخلی و همچنین شرکت هایی که تولید علم مدیریت و اقتصاد داشته باشند ما هر چه در علوم دیگر تولید علم نماییم باید در کنارش تولید مدریت آنرا نیز از نظر کنترل و راهبری و اقتصادی نیز داشته باشیم
    موضوع پایان نامه ارشد اینجانب ارایه مدلی برای ارزیابی اقتصادی زنجیره دانش در شرکتهای دانش بنیان است که ابعاد مختلف این مقوله را بررسی می‌کند و تا نتوانیم جهانی بشویم هیچ توفیقی بدست نخواهیم آورد.

  2. تقویت واحد R&D در این شرکت‌ها ٬بهبود کیفیت ٬تغییر دیدگاه از بعد اشتغالزایی به همه ابعاد ٬بالا بردن قابلیتها وسیع نمودن زنجیره دانش و اتصال این شرکتها به یکدیگر جهت تکمیل شدن و بالا بردن ارزش افزوده نگاه ماکرو به آنها و بصورت خوشه ای بسیار حائز اهمیت است

  3. انشاا… ظرف ماههای آتی مدلی بویا واساسی برای زنجیره دانش در شرکتهای دانش بنیان ارایه خواهدشد که امیدوارم مورد توجه و استفاده قرار گیرد.که نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران برآورد گردیده و پایایی تحقیق از روش آلفای کرونباخ میباشد

نظر بدهید