مرکز آمار ایران اعلام کرد:نرخ بیکاری جوانان از ۳۰ درصد گذشت

0
559

به گزارش مهر،تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵ نشان می‌دهد نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد ۱.۸ درصدی به ۱۲.۷ درصد رسید. نرخ بیکاری در تابستان امسال در نقاط شهری ۲.۲ درصد و نقاط روستایی ۰.۶ درصد افزایش داشته است. در جمعیت مردان این نرخ ۱.۵ درصد و بین زنان نیز ۲ درصد افزایش یافته است. طی تابستان سال جاری نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۳۰.۲ درصد، جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله به ۲۶.۷ درصد و نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله به ۳۱.۹ درصد افزایش یافته است. در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله، ۲۶.۶ درصد مردان و ۵۰.۶ درصد زنان بیکارند. بررسی میزان اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت نشان می‌دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند.

نظر بدهید