آمار مشاغل خدماتی در ایران

0
1571

ناظر اقتصاد: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که سهم اشتغال در مشاغل خدماتی در تابستان امسال به مرز ۵۰ درصد رسیده که از افزایش تعداد شاغلان این بخش نسبت به دو بخش صنعت و کشاورزی حکایت دارد.

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۳۹۷ بیانگر آن است که تعداد شاغلان در این فصل نسبت به فصل گذشته (بهار ۱۳۹۷) ۱۰۹ هزار و ۳۴ نفر کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تابستان ۱۳۹۶) ۱۵۸ هزار و ۱۲۳ نفر افزایش یافته است.

با توجه به نتایج این طرح، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نیز نسبت به فصل گذشته ۰.۲ درصد کاهش و در مقایسه با فصل مشابه سال ۱۳۹۶ ، ۰.۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

مشاغل خدماتی

بررسی سهم اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد، مشاغل خدماتی با ۴۹.۵ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۱.۶ درصد و بخش کشاورزی با ۱۸.۹ درصد قرار دارند.

سهم شاغلین بخش کشاورزی در تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷، حدود ۰.۲ درصد افزایش داشته و نسبت به تابستان ۱۳۹۶ تغییری نداشته است. سهم شاغلین بخش صنعت نسبت به بهار ۱۳۹۷ حدود ۰.۴ درصد افزایش و نسبت به تابستان ۱۳۹۶، حدود ۰.۱ درصد کاهش داشته است، تعداد شاغلین بخش خدمات در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷ نیز ۰.۶ درصد کاهش داشته که نسبت به تابستان سال ۱۳۹۶ ،۰.۱ درصد افزایش یافته است.

مشاغل خدماتی

در تابستان امسال، سهم مشاغل خدماتی ۴۹.۵ درصد، سهم اشتغال در بخش صنعت ۳۱.۶ درصد و سهم اشتغال در بخش کشاورزی ۱۸.۹ درصد بوده است که از افزایش تعداد شاغلان این بخش نسبت به دو بخش دیگر اقتصادی حکایت دارد.

بررسی وضعیت نیروی کار به تفکیک جنس نشان می‌دهد که جمعیت فعال کشور در (تابستان ۱۳۹۷) ۲۷ میلیون و ۲۸۲ هزار و ۵۱۱ نفر بوده که ۲۳ میلیون ۹۵۵ هزار و ۶۵۶ نفر را شاغلین و سه میلیون و ۳۲۶ هزار و ۸۵۵ نفر را بیکاران به خود اختصاص داده‌اند.

بیش‌ترین تعداد بیکاران را مردان با دو میلیون و ۲۵۱ هزار و ۷۲۳ نفر و زنان با یک میلیون و ۷۵ هزار و ۱۳۱ نفر تشکیل می‌دهند؛ همچنین نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار در تابستان امسال ۴۰.۹ درصد بوده که از این میزان ۶۵.۳ درصد را مردان و ۱۶.۳ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

براساس آمار مرکز آمار ایران ۵۳ درصد مشاغل در ایران خدماتی است در حالی که این رقم در کشورهای اروپایی به ۹۰‌ درصد می‌رسد.

علی اصلانی ـ فعال حوزه کار ـ درباره افزایش تعداد شاغلان بخش خدمات می‌گوید: شغل‌های خدماتی روز به روز جذاب‌تر و اقبال عمومی به آنها بیش‌تر می‌شود.بر اساس آمار مرکز آمار ایران، ۵۳ درصد مشاغل در ایران خدماتی است و مشاغل خدماتی به دلیل ارزان و کم هزینه بودن و درآمدزایی بالایی که دارند، در ایران و کشورهای دیگر مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، بیش از ۹۰ درصد مشاغل در کشورهای اروپایی، مشاغل خدماتی است و دنیا به سمت توسعه کسب و کارهای خدماتی رفته است.

او دلیل گرایش به مشاغل خدماتی را شرایط حاکم بر اقتصاد، تغییر شیوه‌های زندگی، میل به درآمد و رفاه بیش‌تر و نبود بروکراسی‌های زائد در ایجاد مشاغل خدماتی عنوان می‌کند.

این فعال حوزه کار با اشاره به آمار بیکاران در کشور می‌گوید: باید از پتانسیل مشاغل خدماتی خصوصا در حوزه‌هایی نظیر آی.تی و گردشگری برای ایجاد اشتغال استفاده کنیم.

علیرغم آن که نمی‌توان ظرفیتهای اشتغال در بخش خدمات و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور را نادیده گرفت اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در شرایط بحرانی و نامساعد اقتصادی، مشاغل خدماتی از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیست و همین امر می‌تواند بسیاری از ظرفیتهای اشتغال را دستخوش تغییر قرار دهد؛ از این رو لازم است تا در بخش‌های دیگر اقتصادی همچون کشاورزی، گردشگری، IT وICT که از پتانسیل و ظرفیت بالایی برخوردارند، سرمایه‌گذاری لازم به لحاظ توسعه اشتغال صورت گیرد و فرصتهای شغلی این بخشها شناسایی و به تناسب نیاز بازار کار در اختیار کارجویان و دانش آموختگان قرار داده شود.

نظر بدهید