ممنوعیت استفاده از ارزهای رمزنگار در هند

0
240

ناظر اقتصاد : به نقل از سی سی ان، مقامات هندی در مورد ایجاد یک چارچوب به منظور اعمال ممنوعیت قانونی استفاده از ارزهای رمزنگار خصوصی مانند بیت کوین در حال رایزنی هستند. در همین حال در نوزدهمین جلسه شورای توسعه و ثبات مالی هند که به ریاست وزیر دارایی این کشور برگزار شد، موضوع ممنوعیت استفاده از ارزهای رمزنگار خصوصی مطرح شد.

این کارگروه در موضوعات و چالش های مرتبط با ارزهای رمزنگار در هند تصمیم گیری می کند. همچنین یک کمیته میان دولتی هم وارد این عرصه شده و پیشنهاد اعمال ممنوعیت استفاده از ارزهای رمز نگار را در هند داده است.

اعمال چارچوب قانونی برای ممنوعیت استفاده از ارزهای رمزنگار می تواند به تجارت و بکارگیری آنها به عنوان وسیله پرداخت تعمیم داده شود. بر پایه این گزارش، تجارت داخلی ارزهای رمز نگار در هند پیش از این به طور قانونی در نتیجه ممنوعیت بانکی اعمال شده از سوی بانک مرکزی هند در ماه آوریل که منجر به حداقل بسته شدن یک صرافی بزرگ ارز رمزنگار در این کشور شد، ملغی شده بود.

نظر بدهید