منابع تجدید پذیر انرژی | پیش‌بینی‌‌ روند و قیمت

0
707

ناظراقتصاد: انتقال سیستم‌های انرژی به سمت منابع تجدید پذیر انرژی (RES) با سرعت در حال افزایش است. بنگاه‌های پیش بینی باید هر ساله، پیش‌بینی‌های خود را در باره منابع تجدید پذیر انرژی نسبت به دهه گذشته اصلاح کنند. پیش بینی‌ها از میزان مصرف انرژی خورشیدی در سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۰۶ حکایت از افزایش ۱۵ برابری دارد که یک عامل کلیدی برای روند افزایشی بازار انرژی است (نمودار ۱). کارشناسان پیش بینی می‌کنند طرح‌های انرژی خورشیدی در ادامه روند خود به ۱۵ برابر در ۱۰ سال افزایش یابد.

نمودار۱: پیش بینی کارشناسان از طرح‌های انرژی تجدید پذیر بادی(سمت راست) و خورشیدی(سمت چپ)(۲۰۰۵-۲۰۳۰)

در ادامه به بررسی وضعیت و جایگاه منابع تجدید پذیر انرژی در سه کشور آلمان، مکزیک و هندوستان پرداخته شده است. لازم به ذکر است که آمار ذکر شده در این گزارش طبق پیش بینی گروه مک کینزی از قیمت قدرت الکتریسیته در نتیجه ظهور انرژی‌های تجدید پذیر بادی و خورشیدی می‌باشد که در حالت سناریوهای مختلف برآورد شده است.

۱) آلمان: جذب سریع انرژی خورشیدی و بادی، نقش گاز را به عنوان یک سوخت ناپایدار محدود می‌کند!

سطوح نفوذ منابع تجدید پذیر انرژی به ۱۰ سال پیش برمی‌گردد، که کل تولید تجمعی گاز را تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌دهد و مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای(CO2)، به میزان ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. هدف، تولید گازهای گلخانه‌ای در بخش انرژی در سال ۲۰۳۰ میلادی است. نمودار ۲ نشان می‌دهد که در آلمان، نفوذ تجدیدپذیر در ترکیب تولید نیروی آلمان تقریباً در یک دهه تسریع شده است.

نمودار۲: تسریع نفوذ انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب تولید نیروی آلمان

این شتاب با هزینه یکنواخت یا همتراز(LCOE) انرژی‌های باد و خورشید رقابت می‌کند که در برابر تولید زغال سنگ و گاز موجود(هزینه یکنواخت در برابر هزینه نهایی کوتاه مدت یا SRMC) حدود ۸ سال قبل (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۸) قرار دارد. پس از پذیرش منابع تجدید پذیر انرژی ، ظرفیت سیستم برای جذب محتویات جدید محدود می‌شود. در آلمان انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۰ از نظر هزینه‌ها با انرژی‌های فسیلی برابری خواهند کرد.

نمودار ۳: برابری هزینه‌های انرژی تجدید پذیر با انرژی تجدید ناپذیر در آلمان(۲۰۲۰)

جذب سریع منابع تجدید پذیر انرژی در آلمان تنها به میزان کمی تولید زغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در حالی که به طور قابل توجهی نقش گاز به عنوان سوخت ناپایدار را کاهش می‌دهد: کل تولید زغال سنگ ~ ۱۰٪ (۲۸۰ TWh) تا سال ۲۰۵۰ در سناریوی(برنامه) فروش پایین‌تر است، در حالی که تولید گاز ۵۰٪ کمتر (~ ۲،۰۱۰ TWh) است و در طول کل دوره، حدود ۵۰ تراوات ساعت بر سال است.
فرض می‌شود که قیمت کربن تا سال ۲۰۴۰ نسبت به قیمت آن در سال ۲۰۱۵ به ازای هرتن ۳۰ دلار افزایش می‌یابد که منجر به جایگزینی مداوم گاز زغال سنگ می‌شود. در سناریوی فروش، منابع تجدید پذیر انرژی در سال ۲۰۲۰ به برای جایگزینی زغال سنگ مستقیماً رقابت می‌کند. گاز به عنوان یک سوخت ناپایدار می‌باشد.

جایگزینی سوخت‌های فسیلی توسط هزینه‌های رقابتی منابع تجدید پذیر انرژی به طور قابل توجهی انتشار کربن دی اکسید را کاهش می‌دهد. نمودار شماره چهار نشان می دهد که در آلمان انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

نمودار۵: انتشار سالانه گازهای گلخانه‌ای

۲) مکزیک: باد در کوتاه مدت جایگزین گاز می‌شود!

از حدود ۲۰ سال پیش سطح نفوذ انرژی بادی در حال جایگزینی است که تا سال ۲۰۵۰ حدود ۴۰ درصد کل تولید گاز تجمعی را در بر خواهد گرفت. در سال ۲۰۳۰، تولید سالانه گاز حدود ۶۰ درصد کاهش می‌یابد و منجر به کاهش کل میزان انتشار کربن دی اکسید در سال‌های ۲۰۵۰ تا ۳۰ درصد می‌شود.
در مکزیک، جذب سریع از منابع تجدید پذیر انرژی به ویژه در مورد بادهای ساحلی بسیار قوی است. تولید انرژی بادی در این کشور تا سال ۲۰۳۰ به جای ۲۰۵۰ به ۱۵۰ ولت می‌رسد . جذب فتوولتاییک (فتوولتاییک یا به اختصار PV، یکی از انواع سامانه‌های تولید برق از انرژی خورشیدی می‌باشد. در این روش با بکارگیری سلول‌های خورشیدی، تولید مستقیم الکتریسیته از تابش خورشید امکان‌پذیر می‌شود) خورشیدی به فاصله سال‌های ۲۰۳۲، حدود ۵ سال طول می‌کشد تا هزینه رقابت در برابر گاز موجود در سال ۲۰۲۰ به دست آید.
نمودار شش نشان دهنده این است که در مکزیک، نفوذ انرژی بادی در طی ۲۰ سال و انرژی خورشیدی در طی ۵ سال سرعت می‌گیرد.

نمودار۶:نفوذ انرژی های خورشیدی و بادی در آینده مکزیک

تولید انرژی خورشیدی بعد از سال ۲۰۳۰ به سرعت افزایش می‌یابد، به طوری که ترکیبی از انرژی خورشیدی و ذخیره سازی با هزینه‌های رقابتی گاز موجود پس از سال ۲۰۳۴ تسریع می‌شود. در نتیجه، تولید گاز غالب مکزیک به طور قابل توجهی به چالش کشیده می‌شود.
نمودار هفت زیر نشان می‌دهد که در مکزیک، انرژی‌های تجدید پذیر در مقابل انرژی گاز موجود در سال ۲۰۲۰ از نظر هزینه رقابتی می‌شوند.

نمودار۷: رقابتی شدن انرژی های تجدید پذیر در مقابل انرژی گاز موجود در سال ۲۰۲۰

جایگزینی بزرگ تولید برق فسیلی در سناریوی مزایده، حدود ۳۰% (حدود ۱۰۲۰ میلیون تن دی اکسید کربن) کاهش یافته و انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال ۲۰۵۰ به وجود می آورد. تا سال ۲۰۳۰، میزان انتشار سالیانه تقریبا ۵۰٪ (۹۸ میلیون تن در سال در برابر ۵۰ میلیون تن در سال) کمتر از موارد مرجع است. شکل زیر نشان می‌دهد که در مکزیک، مجموع تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

نمودار ۸:کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در مکزیک

۳) هند: منابع تجدید پذیر انرژی می‌توانند تمام رشد تقاضای برق اضافی را پوشش دهند!

رشد همه جانبه نیروی برق جدید توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر جمع آوری شده است، در نتیجه تولید کل زغال سنگ تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۲۵٪ کاهش می‌یابد، در حالی که انتشار سالانه در سال ۲۰۵۰ به میزان ۵۰٪ کاهش می‌یابد. در هند، جذب خورشید در حدود ۵ سال (حدود به ۸۵۰ TWh برسد) به سرعت افزایش پیدا می‌کند.
در حال حاضر انرژی خورشیدی برای پوشش دادن رشد تقاضا با زغال سنگ رقابت می‌کند. انرژی خورشیدی بعد از سال ۲۰۲۴ می‌تواند با زغال سنگ رقابت کند. در حالی که در سناریوی مزایدات، انرژی خورشیدی در سال ۲۰۲۰ و در ترکیبی از انرژی خورشیدی و زغال سنگ تا سال ۲۰۲۵ می تواند مقابل انرژی زغال سنگ رقابت کند.
نفوذ باد در حدود ۱۵ سال تسریع شده و در سال ۲۰۳۵ به جای ۲۰۵۰ به ۲۵۰ TWh می‌رسد. انرژی باد بیشتر از نسل خورشیدی نسبت به موارد مرجع افزایش می‌یابد. نسل باد در سال ۲۰۵۰ بیش از ۴ برابر در سناریوی مزایده(فروش) نسبت به موارد مرجع که تنها ۱۰ درصد انرژی خورشیدی است، می‌باشد. دلیل اصلی این تفاوت این است که تا سال ۲۰۳۵ نسل انرژی بادی رقابت پذیر خواهد بود. در نتیجه، هر دو انرژی خورشیدی و بادی به اندازه کافی در برابر زغال سنگ های جدید برای جذب تمام رشد تقاضای اضافی، رقابتی خواهند شد. نمودار زیر نشان دهنده شتاب گرفتن نفوذ انرژی بادی در طی ۱۵ سال می‌باشد.

نمودار۹: تولید الکتریسیته از خورشید و باد

همچنین آمارهای پیش‌بینی نشان دهنده این واقعیت است که در هندوستان، انرژی خورشیدی تا سال ۲۰۲۵ و انرژی باد تا سال ۲۰۳۵ از نظر هزینه رقابتی خواهند شد.

نظر بدهید