اینفوگرافیک | موج گرانی کالاها

0
926

ناظراقتصاد: طی دو ماه گذشته مسئولان از تحت کنترل بودن بازار سخن گفته و تاکید کرده اند اجازه افزایش قیمت ها و اجحاف در حق مردم را نمی دهند. اما واقعیت میدانی، چیز دیگری است و سفره مردم هر روز کوچکتر می شود. اینفوگرافیک زیر جزئیات موج گرانی ها طی ماه های اخیر را نشان داده است.

گرانی

نظر بدهید