نقدینگی در دولت دکتر روحانی سه برابر شد!

0
542

ناظراقتصاد: اعداد آن‌قدر درشت است که چندان متعارف به نظر نمی‌رسد. هزار‌و ۴٠٣ هزار میلیارد تومان نقدینگی است که در پایان مهرماه ثبت شده است. این حجم از نقدینگی و رشدی ٢٣درصدی در یک سال در شرایطی محاسبه می‌شود که کشور هنوز رونقی نیافته است. اعداد را وقتی با شروع به کار دولت مقایسه می‌کنیم؛ رقم‌ها بیشتر گویای وخامت اوضاع می‌شود. در شهریور سال ١٣٩٢، نقدینگی کشور ۵٠۶هزارو ٣٩۶ میلیارد تومان بوده است. به بیان ساده نقدینگی کشور در پنج‌سالی که حسن روحانی دولت را اداره کرده، ١٧٧ درصد رشد داشته است.
به گزارش شرق، تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از گردش مالی شبکه بانکی منتشر کرد، نشان داد که حجم نقدینگی در پایان مهرماه به بیش از هزارو ۴٠٣ میلیارد تومان افزایش یافته است. میزان نقدینگی در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۳.۳ درصد رشد دارد که نسبت به همین دوره در سال قبل با کاهش حدود پنج‌درصدی همراه شده به گونه‌ای که میزان رشد نقدینگی در مهر ۱۳۹۵ نسبت به مهر ۱۳۹۴ حدود ۲۸.۳ درصد بوده است. این در حالی است که در مهر امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد نقدینگی ۱۱.۹ درصد بود که حاکی از ثابت‌بودن میزان رشد در مقایسه با همین دوره در سال گذشته است، در مهر ۱۳۹۵ نسبت به پایان سال قبل از آن رشد نقدینگی حدود ۱۱.۹ درصد ثبت شده بود. در مجموع میزان نقدینگی از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا پایان همین ماه در سال جاری از ۸۸۶ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۳ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۵۲۰هزارمیلیاردی در این دو سال است. با اینکه روند رشد حجم نقدینگی در دو سال قبل و در دوره‌های شش‌ماهه و یک‌ساله نشان از کندشدن سرعت افزایش آن دارد ولی با وجود این رشد قابل توجه در سال‌های اخیر از نکات مورد انتقاد کارشناسان به عملکرد بانک مرکزی است.
میزان نقدینگی

نظر بدهید