نرخ تورم تولید ۱۳.۱ درصد + اینفوگرافیک

0
350

ناظر اقتصادشاخص بهای تولید کننده در ایران در دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۶ به‌میزان ۱۳.۱ درصد افزایش یافته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولید کننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ در تیر ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۳۵.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱۰.۳ درصد افزایش داشته است.

این شاخص در تیر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۷.۸ درصد افزایش را نشان می‌‌دهد.

تورم تولید

تورم تولید

نظر بدهید