نرخ تورم تولید ۱۳.۱ درصد + اینفوگرافیک

0
455

ناظر اقتصاد : شاخص بهای تولید کننده در ایران در دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۶ به‌میزان ۱۳.۱ درصد افزایش یافته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولید کننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ در تیر ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۳۵.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱۰.۳ درصد افزایش داشته است.

این شاخص در تیر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۷.۸ درصد افزایش را نشان می‌‌دهد.

تورم تولید

تورم تولید

نظر بدهید