نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به ۷ درصد رسید

0
282

ناظراقتصاد:شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۷ درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ در تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۹ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
این شاخص در تیرماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۳۹.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش داشته است.

نظر بدهید