نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به ۱۱.۳ درصد رسید!

0
1201

ناظراقتصاد: شاخص بهای تولید کننده در ایران در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به‌میزان ۱۱.۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولید کننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به عدد ۲۷۱.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش داشته است.

این شاخص در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۴.۸ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

شاخص بهای تولید کننده

نظر بدهید