اختلاف یک واحد درصدی تورم در دو دستگاه آماری!

0
385

ناظراقتصاد: باز هم اختلاف در دو دستگاه آماری کشور! این اولین بار نیست که آمار متفاوتی از یک شاخص کلان اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ارائه می‌شود. پیش از این نیز اختلاف‌های آماری در شاخص نرخ تورم، نرخ بی‌کاری، رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شد. حالا هم این اختلاف در نرخ تورم تولیدکننده مشاهده می‌شود. مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده که نرخ تورم تولیدکننده در تابستان ٩۶ به ١٠,٨ درصد رسیده در حالی که بانک مرکزی در گزارش دیگری این نرخ را ٩.۴ درصد اعلام کرده است. نگاهی به این آمارها نشان می‌دهد که بین این دو دستگاه آماری در نرخ تورم تولیدکننده ١.۴ واحد درصد اختلاف وجود دارد. این اختلاف یک‌و‌نیم ‌واحد ‌درصدی در حالی است که در دنیا کل تورم یک یا دو درصد است اما در ایران به راحتی دو دستگاه رسمی آماری کشور اختلافات آماری قابل تأ‌ملی را در محاسبات نشان می‌دهند. جدای از اختلاف بین این دو دستگاه آماری، هر زمان شاخص قیمت تولیدکننده افزایش یابد، بهای کالاهای مصرفی هم افزایش خواهد یافت. این در حالی است که پیش از این برخی کارشناسان تأکید کرده بودند؛ دورقمی‌شدن نرخ تورم تولیدکننده هشداری است مبنی بر دورقمی‌شدن نرخ تورم در سال ٩۶.حالا هم مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده که شاخص کل قیمت تولیدکننده در تابستان ١٣٩۶ به عدد ٢٢٨.٩ رسیده که نسبت به شاخص فصل قبل، ٢.٩ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٠۶.٧)، ١٠.٨ درصد افزایش داشته است.همچنین در این گزارش آمده که درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٩.١ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال جاری (٧.۵ درصد) افزایش داشته است.

نظر بدهید