وضعیت فقر در استان‌های مختلف

0
1061

ناظر اقتصاد : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با پایش خانوارهای دو دهک پایین جامعه، خط فقر مطلق را به‌صورت کارشناسی و علمی در استان‌های مختلف استخراج کرده که براساس آن استان سیستان و بلوچستان بیشترین خانوار زیر خط فقر و استان چهارمحال و بختیاری کمترین خانوار زیر خط فقر را داراست.

فقر مطلق را می‌توان شاخص ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد که دسترسی نداشتن به حداقل‌های معیشت و نیازهای اساسی در جامعه را بررسی می‌کند اما در مطالعات جاری، این شاخص برای همه استان‌ها به یک صورت مدنظر قرار نگرفته بلکه با لحاظ‌کردن تفاوت‌های اقلیمی و جغرافیایی کشور، تلاش شده در هر شهر یا روستا، چینش سبد مصرفی و محاسبه هزینه آن با واقعیت‌های اقلیمی آن منطقه مطابقت داده شود. مرکز پژوهش‌ها در بررسی‌های خود، یک سبد خوراکی به‌عنوان مرجع انتخاب کرده که تأمین‌کننده ۲۱۰۰کیلوکالری است و هزینه دستیابی به این سبد برای فقرا را براساس داده‌های موجود و البته متناسب برای اقلیم هر منطقه استخراج کرده و سپس با افزودن دیگر هزینه‌های خانوار به آن رقم فقر مطلق را تخمین‌زده است.

خط فقر مطلق

این محاسبات نشان می‌دهد ترکیب فقر در استان‌های ۳۱گانه کشور به‌شدت با یکدیگر اختلاف دارد به‌گونه‌ای که اختلاف میان درصد خانوارهای فقیر در دو استانی که بیشترین و کمترین فقیر را در خود جای داده‌اند، تا ۲۰برابر می‌رسد. براساس این گزارش، استان سیستان و بلوچستان در سال ۹۵بیشترین درصد خانوارهای فقیر در کشور را داشته است به‌گونه‌ای که در مناطق شهری این استان ۴۲.۲درصد خانوارها و در مناطق روستایی ۳۴.۴درصد از خانوارها زیر خط فقر مطلق بوده‌اند.

در این استان به‌طور متوسط ۳۸.۳درصد از کل خانوارها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همچنین در استان‌های کرمان، گلستان، قم و هرمزگان نیز ۲۰تا ۳۰درصد خانوارها زیر خط فقر هستند. در مقابل اما در استان چهارمحال و بختیاری کمترین تعداد خانوار زیر خط فقر قرار می‌گیرند که قدرت تأمین حداقل‌های مورد نیاز خود را ندارند. در این استان ۱.۵درصد خانوارهای شهری و ۲.۵درصد خانوارهای روستایی زیر خط فقر هستند و به‌طور میانگین ۱.۸۷درصد از کل خانوارها در این استان زیر خط فقر به‌سر می‌برند. همچنین استان‌های مازندران و کهگیلویه و بویراحمد نیز شرایط مساعدی دارند و درصد توزیع فقر در آنها کمتر از ۳درصد است. براساس این گزارش، درصد توزیع فقر در استان تهران به ۱۲.۲درصد می‌رسد که البته این عدد برای شهرهای استان ۱۲.۵و برای روستاها ۱۴.۳درصد است.

نظر بدهید