نقش تکنولوژی در کارآفرینی

0
829

ناظراقتصاد: امروزه کارآفرینی، موتور رشد و توسعه اقتصادی همه کشورها به شمار می آید، بطوری که بی‌توجهی به این پدیده مهم، منجر به کاهش رشد اقتصادی و به تبع آن عقب ماندگی در توسعه اقتصادی در مقایسه با کشورهای دیگر می‌شود. گسترش کارآفرینی در جامعه موجب فراهم ساختن زیرساخت‌هایی برای کسب‌وکارهای نوین و استارت آپ ها و در نتیجه کاهش بیکاری می‌شود.

با پیشرفت روزافزون فناوری و تکنولوژی در سراسر دنیا، ارتباط کارآفرینی و تکنولوژی به یکدیگر گره خورده و تکنولوژی یکی از حوزه های کلیدی این پدیده به شمار می‌رود و در دهه اخیر تکنولوژی توانسته تاثیرات مثبتی بر کارآفرینی و فرایندهای آن بگذارد.

فعالیت‌های کارآفرینانه و کسب وکارهایی که زیرساخت های تکنولوژی و فناورانه دارند، نه تنها موجب شناسایی بهتر فرصت های کسب وکار بلکه ورود به بازار رقابت و افزایش تقاضا و مشتریان در بازار را نیز در پی خواهند داشت به همین دلیل حتی کسب وکارهای کوچک نیز تمایل بسیاری به استفاده از تکنولوزی های پیشرفته در شرکت های خود دارند.همانطور که تحقیقات گذشته نشان می دهد،کارآفرینان ِموفق با تکنولوژی بالا، دارای شرایط مطلوب تری برای راه اندازی کسب وکار خود هستند، زیرا می توانند تکنولوژی های روز دنیا را شناسایی کرده و از آن به بهترین شکل استفاده کنند. تغییرات در استفاده از تکنولوژی(به روز بودن در استفاده از تکنولوژی های جدید) توسط کارآفرینان ارتباط مستقیمی با شناسایی فرصت های جدید کسب وکار و رشد شرکت ها دارد؛ لذا ضرورت کاربرد تکنولوژی بیش از دیگران برای کارآفرینان قابل لمس است. تحقیقات کارآفرینی مبتنی بر فناوری های جدید باعث شناسایی و بهره برداری از فرصت ها و خلق ارزش می شود بطوری که بیشتر سرمایه گذاران تمایل دارند در زمینه ی کسب و کارهای کارآفرینانه مبتنی بر تکنولوژی های پیشرفته سرمایه گذاری کنند زیرا آنها به دنبال کسب سود بیشتر و ارزش آفرینی هستند و معتقدند تکنولوژی و فناوری، فرآیند سوددهی و خلق ثروت را تسریع می‌کند. در نتیجه سرمایه گذاری در این زمینه علاوه براینکه باعث افزایش کسب و کارهای کارآفرینانه ی مبتنی بر اینترنت و شبکه سازی – که از شاخه های تکنولوژی و فناوری محسوب می‌شوند – نیز یکی از اجزای جدایی ناپذیر فعالیت های کارآفرینانه می باشد که امروزه با پیشرفت آن مورد توجه بسیاری از کارآفرینان قرار می گیرد. ظهور بازارهای اینترنتی و آنلاین،انقلاب بزرگی را در فعالیت های کارآفرینانه به وجود آورد و باعث شد که کسب‌وکارهای کارآفرینانه به عرصه بین المللی ورود کنند. از آنجایی که فرآیند تشخیص فرصت وشناسایی بازارها برای کارآفرینان هزینه های بسیاری دارد، لذا با شبکه سازی و برقراری ارتباطات گشترده با دیگران (از طریق اینترنت) میتوانند این هزینه ها را کاهش دهند. با وجود بازارهای آنلاین، شبکه های بسیاری برای ساماندهی وارتباطات اجتماعی در کسب وکارها به وجود آمده است.

در نتیجه، تکنولوژی عامل مهمی در رونق نوآوری و ایده سازی –که از ابعاد مهم کارآفرینی محسوب می‌شوند- است که می تواند برتمامی فرآیند های کارآفرینی تاثیرگذار باشد و انتقال دهنده به نسل های بعدی باشد، لذا به کارگیری تکنولوژی در فعالیت های کارآفرینانه کلیدی برای قفل های بسته پیش روی کارآفرینان (موانعی که کارآفرینان با آن مواجه هستند) و همچنین عامل حیاتی برای اشتغال زایی و در کشور می‌باشد.

امید است در جامعه کنونی فعالیت‌های کارآفرینانه بیش از پیش افزایش یابد و کارآفرینان بتوانند اهمیت استفاده از تکنولوژی و فناوری های روز دنیا را درک نمایند تا دستیابی به رشد بیشتر اقتصادی و کشوری توسعه یافته با سرعت بیشتری محقق شود.

نظر بدهید