نوبخت: ۶/۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۵/۱۹ هزار واحد تولیدی پرداخت شد

0
366

به گزارش تسنیم،رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون هدفمندی یارانه ها در قبال منابعی که از اصلاح قیمت حامل های انرژی به دست می آید مصارفی هم تعیین کرده است افزود: به طور مشخص در ماده ۷ این قانون تصریح شده حداقل ۵۰ درصد از این رقم را به صورت نقدی بین خانوارها توزیع کند، ۳۰ درصد را به تولید اختصاص دهد و ۲۰ درصد را به خزانه عمومی واریز کند و هزینه های جاری و عمرانی دولت نیز از این محل تامین شود. وی درباره راهکارهای دولت برای کاهش مشکلات تولید کنندگان در دریافت تسیهلات افزود: دولت برای خروج از رکود و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی برای سال جاری دو مسیر را انتخاب کرد که یکی از آن پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حداقل ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی راکد بود اما بر اساس آخرین امار تا ششم دی ماه توانسته ایم به ۱۹ هزار و ۵۰۹ واحد مبلغ ۱۳ هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان تسهیلات بدهیم.

نظر بدهید