نیاز کشور به ۴.۵ میلیون واحد مسکونی جدید

روند كاهشی معاملات مسكن ادامه دارد

0
441

ناظر اقتصاد: بانک مرکزی اعلام کرده است که تعداد معاملات واحد مسکونی شهر تهران در مهر سال ۹۷ به حدود ۹ هزار و ۴۰۰ واحد رسید که نسبت به شهریور ۹.۵ درصد و نسبت به مهرپارسال ۳۲.۳ درصد کاهش یافته است.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مهر امسال بیانگر آن است که از مجموع ۹ هزار و ۳۵۷ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با ۴۴.۵ درصد، بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم در مقایسه با مهر سال گذشته ۱.۷ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توزیع شمار معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرنشان می دهد از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۸ درصدی از کل معاملات، بیشترین قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق دو و چهار به ترتیب با سهم‌های ۹.۷ و ۸.۸ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.در مجموع ۷۴ درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر به ترتیب فراوانی شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱، ۷، ۱۴، ۱۵ و ۳ بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۶ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر رییس کمیسیون عمران مجلس نیز گفته است: بیش از ۴.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم.

۲۰ میلیون نفر در مناطق فرسوده و آسیب پذیر زندگی ‌می‌کنند

به گفته محمدرضا رضایی، مسکن مهر در دولت دهم آغاز شد و قرار بود در دولت های یازدهم و دوازدهم به پایان برسد که متاسفانه این‌گونه نشد و دولت یازدهم هم طرح مسکن اجتماعی را ارائه کرد که هنوز آثار جدی را از آن شاهد نیستیم. حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم در بافت‌های آسیب‌پذیر ، فرسوده و در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که در مقابل حوادث غیر مترقبه آسیب پذیرند. به علت نبود تعادل میان عرضه و تقاضا شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره بها هستیم. به ازای هر واحد مسکونی که ساخته می‌شود حداقل یک و نیم نفر شغل ایجاد می‌شود. ظرفیت تولید یک میلیون واحد مسکونی را در سال داریم، به عبارتی بیش از یک میلیون نفر شغل ایجاد خواهد شد و صنایع مرتبط با مسکن هم رشد می‌کنند. اسلامی وزیر راه و شهرسازی قول داد تا پایان دولت دوازدهم ساخت همه واحدهای مسکن مهر به پایان برسد و امیدواریم شاهد شروع اجرای طرح مسکن اجتماعی هم باشیم.

تحولات قیمت مسکن

در مهر، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۸۶.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه پیش و ماه مشابه پارسال به ترتیب ۶.۴ و ۸۳.۵ درصد افزایش نشان می دهد.بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه پارسال به منطقه ۵ معادل ۱۰۴.۶ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۲ معادل ۴۱.۴ درصد تعلق دارد.در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده معادل ۱۸۷ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۳۶ میلیون وصد هزار ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است که نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب ۸۲.۹ و ۵۸.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

ارزیابی قدرت خرید مردم

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد بیانگر آن است که در دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تا سه میلیارد ریال با اختصاص ۱۷.۸ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.در مجموع در این ماه حدود ۴۸.۴ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۶ میلیارد ریال اختصاص داشت.

نظر بدهید