هربرت ای سایمون (Herbert A. Simon)

0
865

ناظراقتصاد: هربرت ای سایمون (Herbert A. Simon) در ۱۵ ژوئن ۱۹۱۶ در ایالات متحده به دنیا آمد. او مدرک دکتری خود را از رشته علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو در سال ۱۹۴۳ اخذ نمود و ۷ سالی را قبل از پیوستن به دانشگاه کارنگی ملون، به کار در موسسه تکنولوژی ایلینویز مشغول بکار بود. او در سال ۲۰۰۱ در کسوت استادی دانشگاه کارنگی ملون درگذشت. ایشان مفتخر به دریافت جوایز و نشان های متعددی در سال های ۱۹۷۵، ۱۹۸۶ و ۱۹۷۸ شده است که مهم ترین آنها مربوط به جایزه نوبل اقتصاد می باشد. اقتصاددان امریکایی نقش مهمی در پیشبرد اقتصاد، روانشناسی، علوم سیاسی، جامعهشناسی، نظریه اداری (administrative theory)، اداره دولتی (public administration)، نظریه سازمان، علوم شناختی و علوم رایانه و فلسفه داشته است.

آشنایی با زندگی هربرت سایمون
سایمون در ۱۵ ژوئن ۱۹۱۶ در ایالات متحده به دنیا آمد و در دبیرستان رشته زیست شناسی را انتخاب کرد. اما پس از آنکه متوجه بیماری کوررنگی اش شد، به رشته فیزیک تغییر رشته داد. اما با این ذهنیت که نیوتن چیزی از فیزیک را مبهم نگذاشته است، دیگر این رشته را ادامه نداد و در سال ۱۹۳۳ وارد رشته علوم اجتماعی شد. او علاقه داشت ریاضی را وارد این رشته کند، لذا رشته اقتصاد در دانشگاه شیکاگو را برگزید. او بعد از فارغ التحصیلی، به مطالعات میان رشته ای بویژه در روان شناسی علاقه مند شد. ماحصل تفکر میان رشته ای سایمون، مفهوم عقلانیت محدود بود که در بسیاری از نظریات وی در اقتصاد، نظریه سازمان، روان شناسی و هوش مصنوعی بکار گرفته شد.

نظریات اقتصادی هربرت سایمون
• اقتصاد رفتاری: هربرت سایمون با درآمیختن اقتصاد و روان شناسی، مبانی اقتصاد رفتاری و تئوری سازمان را بنیان نهاد. به اعتقاد وی، مهم ترین قدم در اقتصاد رفتاری و مطالعه فرایندهای تصمیم سازی، جایگزینی انسان اقتصادی (Economic Man) با انسان اداری (administrative Man) است. او از بنیاد فورد به عنوان بهترین مثال برای تحقق دانش جدید اقتصاد رفتاری یاد می کند؛ چرا که این بنیاد مبدع آموزش کسب و کار در امریکاست.
• تصمیم سازی: یکی از مهم ترین دستاوردهای علمی سایمون به موضوع تصمیم سازی (Decision Making) برمی گردد که بعدها به مبنایی برای تئوری سازمان، اقتصاد، روان شناسی و علوم رایانه تبدیل شد. تصمیم سازی آنگونه که سایمون می گوید، هدفمند است ولی عقلانی نیست، چرا که تصمیم سازی عقلانی زمانی شکل می گیرد که تمامی پیشامدهای ممکن سنجیده شود و در نهایت یک اقدام انتخاب گردد. سایمون معتقد به غیرممکن بودن این محاسبات بود و از این طریق اقتصاد نئوکلاسیک را به چالش کشید. در نتیجه او فرض عقلانیت همگانی در اقتصاد را تغییر داد و تلاش کرد به محدودیت های محاسباتی انسان و نحوه دستیابی به اطلاعات در محیط زندگی معطوف شود. این تغییر نگرش در سایمون، ایده عقلانیت محدود (Bounded Rationality) و راضی شدن (Satisficing) را ایجاد و به اقتصاد معرفی کرد. راضی شدن در نظر سایمون، به این معنی است که فرد تصمیم ساز، پیشامدهای تصمیم خود را به دو گروه رضایت بخش و غیررضایت بخش تقسیم می کند و سطح آرزوی (Aspiration Level) فرد مرز بین ایندو را تعیین می کند. برخلاف تصمیم سازان در سنت نئوکلاسیک که تمام پیشامدهای ممکن را برمبنای مطلوبیت انتظاری آنها تعیین می کنند و سپس گزینه ای که بالاترین سطح مطلوبیت انتظاری را داراست انتخاب می شود، در این نوع از تصمیم سازی تنها دو پیشامد متصور است و فرایند جست و جو برای گزینه مناسب تا زمانی ادامه می یابد که مطمئن شویم راه حل ما به اندازه کافی رضایت بخش است. ایده عقلانیت محدود و راضی شدن نقش مهمی در توسعه علم اقتصاد داشته است.
• اشتغال: یکی دیگر از فعالیت های مهم سایمون، توجه به ماهیت رابطه اشتغال است. او با اشاره به اینکه مدل اقتصادی باید واقعیت های تجربی را در مورد قراردادهای کار در نظر بگیرد حال آنکه بسیاری از مدل های اقتصادی در بسیاری از موارد آنها را نادیده می گیرند. از این رهگذر مفهوم رفتار اداری شکل میگیرد که متضمن مفهوم اقتدار (Authority) است. به اعتقاد اقتصاددان امریکایی، کارفرما مقدار معینی از اقتدار کارمند را می پذیرد که حاضر می شود دستمزد معینی به او بدهد و در مقابل، کارمند این اقتدار را در زمینه هایی قبول می کند که سایمون آنرا «زمینه های پذیرش» (Areas of Acceptance) مینامد (Durlauf, S. N., & Blume, L. 2008).

آثار هربرت سایمون

• ١٩٣٨. (With C. Ridley.) Measuring Municipal Activities. Chicago: International City Managers’ Association.

• ١٩۴٧. Administrative Behavior. New York: Free Press.

• ١٩۵١. A formal theory of the employment relationship. Econometrica 19, 293–۳۰۵.

• ١٩۵۵. A behavioral model of rational choice. Quarterly Journal of Economics 69, 99–۱۱۸.

• ١٩۵۶. Rational choice and the structure of the environment. Psychological Review 63, 129–۳۸.

• ١٩۵٧. Models of Man. New York: Wiley.

• ١٩۵٨. (With A. Newell.) Heuristic problem solving: the next advance in operations research. Operations Research 6, 1–۱۰.

• ١٩۵٨. (With J. March.) Organizations. New York: Wiley.

• ١٩۶٠. (With C. Holt, F. Modiliani and J. Muth.) Planning, Production, Inventories, and Work Force. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

• ١٩۶٣. Discussion: problems of methodology. American Economic Review 53, 229–۳۱.

• ١٩۶۵. The Shape of Automation (for Men and Management). New York: Harper and Row.

• ١٩۶٩. The Sciences of the Artificial. Cambridge, MA: MIT Press.

• ١٩٧٢. (With A. Newell.) Human Problem Solving. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

• ١٩٩١. Models of My Life. Cambridge, MA: MIT Press.

آثاری درباره هربرت سایمون

• Augier, M. and March, J. ٢٠٠٢. A model scholar. Journal of Economic Behavior and Organization ۴٩, ۱–۱۷.

• Cooper, W. ٢٠٠٢. Auditing and accounting: impacts and aftermaths of R.M. Cyert’s research in statistical sampling. In The Economics of Choice, Change and Organization: Essays in Honor of Richard M. Cyert, ed. M. Augier and J. March. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

• Mirowski, P. ٢٠٠٢. Machine Dreams. Cambridge: Cambridge University Press.

• Radner, R. ٢٠٠۴. The best is the enemy of the good. In Models of a Man: Essays in Memory of Herbert A. Simon, ed. M. Augier and J. March. Cambridge, MA: MIT Press.

• Samuelson, P. 2004. The Hawkins–Simon theorem revisited. In Models of a Man: Essays in Memory of Herbert A. Simon, ed. M. Augier and J. March. Cambridge, MA: MIT Press.

نظر بدهید