واکنش تند مالک مخابرات به خصوصی سازی: محمل و فاقد اعتبار قانونی است

0
401

به گزارش بورس پرس، مدیرعامل توسعه اعتماد مبین به اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری ۷.۸ هزار میلیارد تومانی بلوک ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم مخابرات واکنش نشان داد و آنرا محمل و فاقد اعتبار قانونی دانست. در پی اعلام مواضع رسمی سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری ۷.۸ هزار میلیارد تومانی بلوک ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران (که آبان ۸۸ معامله شد) به دلیل عدم ایفای تعهدات توسط خریدار و نقض مکرر تعهدات ، سازمان بورس از مدیران مخابرات و سهامدار عمده یعنی توسعه اعتماد مبین، خواهان ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد. حال بعد از چند روز،مدیرعامل مخابرات بعد از نامه نگاری با سهامدار عمده، پاسخ مدیرعامل توسعه اعتماد مبین را ارایه کرد که در آن اطلاعیه سازمان خصوصی سازی محمل و فاقد اعتبار قانونی اعلام شده است.

نظر بدهید