استان‌های پیشتاز در اشتغالزایی!

0
392

ناظراقتصاد: براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت اشتغالزایی نیمه اول سال ۹۶، بیشترین تمرکز اشتغالزایی به‌ترتیب در استان‌های «اصفهان، تهران، البرز، آذربایجان شرقی و قزوین» صورت گرفته است. براساس آمار اعلام شده در مدت زمان بررسی استان اصفهان با ایجاد ۴۲۱۳ (نفر) شغل توانست بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال در میان سایر استان‌های کشور به خود اختصاص دهد. اشتغال ایجاد شده در این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی حدود ۱۵ درصدی داشته است. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده از سوی این وزارتخانه، استان تهران نیز با ایجاد ۳۷۹۲ (نفر) شغل در جایگاه دوم قرار گرفته است؛ این در حالی است که این میزان شغل ایجاد شده نسبت به سال گذشته افت بیش از ۷ درصدی را تجربه کرده است. اما استان البرز نیز در مدت زمان مذکور موفق به ایجاد ۳۶۶۳ (نفر) شغل در کشور شده و از این طریق توانسته در جایگاه سوم استان‌های اشتغالزا قرار گیرد؛ اما این استان نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی نزدیک به ۱۶ درصدی در ایجاد اشتغال داشته است.
چهارمین استان اشتغالزا نیز در مدت زمان مورد بررسی به استان آذربایجان شرقی با ایجاد ۳۱۱۰(نفر) شغل اختصاص داشته است. این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل توانسته رشد بیش از ۳۶ درصدی را در کارنامه خود ثبت کند. استان قزوین نیز در نیمه نخست سال جاری با ایجاد ۲۷۵۵ (نفر) شغل توانسته در جایگاه پنجم در میان استان‌های اشتغالزا قرار گیرد. این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به ۶۲ درصدی را در اشتغال‌زایی ثبت کرده است.
رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال را می‌توان یکی از اولویت‌های تمام دولت‌ها دانست؛ اولویتی که برای آن برنامه‌ های مختلفی تاکنون در نظر گرفته شده است و دولت دوازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

نظر بدهید